Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

KO GRE ZA PARTNERSTVO, NI IZGOVOROV

Našega dela dogovora se držimo z »all inclusive« ponudbo, ki je rezervirana izključno za naše poslovne partnerje in ima fiksno, ugodno ceno, določeno glede na število zaposlenih. Ob sklenitvi dolgoročnega poslovnega partnerstva vam ponujamo tudi dodatne ugodnosti.


Ko ste z nami, se lahko končno posvetite svoji dejavnosti

Naši poslovni partnerji so deležni prioritetne obravnave in lahko koristijo celoten nabor naših storitev. S pomočjo uporabniškega imena in gesla, pa lahko preko naše spletne strani dostopajo do orodij za enostavno urejanje in upravljanje svoje kadrovske baze.


"ALL INCLUSIVE" ponudba za dolgoročne partnerje

1. Svetovanje pri iskanju in izbiri kadra

 

 • pripravimo oglas v kolikor je dogovorjen za posamezno delovno mesto
 • objavimo prosta delovna mesta
 • opravimo zaposlitvene razgovore in ožji izbor primernih kandidatov
 • svetujemo pri izbiri med kandidati ožjega izbora
 • uredimo potrebno dokumentacijo za zaposlitev
 
2. Zaposlovanje in tekoče urejanje medsebojnih razmerij

 

 • uredimo napotnico za zdravniški pregled
 • izdelamo in izpišemo pogodbo o zaposlitvi
 • izdelamo in izpišemo obvestilo o odmeri letnega dopusta
 • zaposlene in njihove družine prijavimo (ter odjavimo) v obvezno zavarovanje
 • izdelamo ostalo potrebno dokumentacijo pri zaposlovanju in v času trajanja delovnega razmerja (aneksi, opozorila, poravnave, …)
 • spremljamo in obveščamo o poteku pogodb sklenjenih za določen čas
 • svetujemo pri vzpostavitvi sistema napredovanja zaposlenih
 • rešujemo ugovore in pritožbe zaposlenih
 • svetujemo o najustreznejši obliki prenehanja delovnega razmerja
 • pripravimo in vodimo odškodninske postopke, postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi in disciplinske postopke

 

3. Svetovanje o zakonih in predpisih, ki urejajo delovna razmerja

 

 • spremljamo zakone in druge predpise s področja delovnih razmerij in obveščamo o novostih
 • usklajujemo splošne akte z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi
 • na zahtevo svetovanca pripravljamo pravna mnenja s področja delovnih razmerij
 
4. Sodelovanje z zunanjimi institucijami s področja delovnih razmerij 


Inšpektorat Republike Slovenije za delo 

 • zastopamo svetovanca v primeru inšpekcijskega pregleda s področja delovnih razmerij
 • namesto vas se udeležimo inšpekcijskega pregleda in opravimo zagovor
 • pregledamo in pripravimo vso zahtevano dokumentacijo
 • odpravimo nepravilnosti in kršitve 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje 
 • obveščamo o javnih razpisih s področja štipendiranja
 • pomagamo pri pridobivanju sredstev za štipendiranje
 • svetujemo in pripravljamo dokumentacijo
 • posredujemo podatke

Zavod RS za zaposlovanje

 • spremljamo in obveščamo o programih aktivne politike zaposlovanja (APZ)
 • svetujemo glede možnosti zaposlitve in pridobitev sredstev za zaposlitve po programih APZ
 • pomagamo pri pridobivanju sredstev iz programov APZ in urejanje potrebne dokumentacije (programi in elaborati)
 • sporočamo plane zaposlovanja in štipendiranja ter ostala poročila in evidence,
 • v primerih prenehanja delovnega razmerja delavcu in delodajalcu svetujemo glede postopkov in možnosti uveljavljanja pravic iz naslova brezposelnosti
 • posredujemo podatke
 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

 • prijavljamo in odjavljamo delavce in njihove družinske člane v pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • sporočamo vse spremembe med trajanjem delovnega razmerja
 • pripravljamo ugovore in pritožbe na zahtevo in po navodilih svetovanca
 • posredujemo podatke
 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

 • urejamo dokumentacijo v invalidskem postopku
 • zastopamo svetovanca na obravnavah invalidskih komisij 

 

5. Vodenje kadrovske dokumentacije in evidence o zaposlenih

 

6. Izobraževanje
 • vsebino izobraževanja prilagodimo vašim trenutnim potrebam
 • dosedanja izobraževanja:
  -   Odgovornosti in pristojnosti vodij
  -   Prerazporejanje delovnega časa
  -   Kako mi Zakon o delovnih razmerjih pomaga pri poslovanju?
  -   Mednivojska komunikacija (vodje - zaposleni, vodje - vodstvo/lastniki)

 

7. Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost
 • urejanje evidenc s področja varstva pri delu
 • zdravniški pregledi
 • zaščitna sredstva
 • ...

8. Pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce

 

9. Dodatne ugodnosti
 • možnost koriščenja ekskluzivnih in specializiranih storitev, ki jih naročnikom ne ponujamo
 • prioritetna obravnava
 • ugodna, fiksna cena
 • dodatni popusti
 • ...
PRIJAVA NA NOVICE ZA PODJETNIKE
Prijavite se lahko tukaj
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio