Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

MINIMALNA PLAČA IN PIKA. KAJ PA ZDAJ?

24. 9. 2019

S sprejetjem Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18), dejstva sprejetega brez socialnega dialoga, so se začela odpirati številna vprašanja, debate in polemike. Zadovoljstvo sindikatov, predstavnikov delavcev in zaposlenih na eni strani, na drugi pa skrbi in negotovosti delodajalcev. V skladu s tem zakonom so delavci/ke, ki pri delodajalcih v RS delajo polni delovni čas, upravičeni do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače.


Temu smo se posvetili tudi na strokovnem posvetu, v sredo, 18.9.2019. Kot zunanja kadrovska služba za več kot 60 podjetij smo odprli vprašanje, kako bodo podjetja, ki se vrtijo okoli minimalne plače, zakonsko določen dvig in izvzete dodatke, prenesla. Zvišanje minimalne plače za ta podjetja predstavlja povečanje mase plač, povečanje stroškov, manjšo RVC, manj dodane vrednosti, manjšo konkurenčnost itd.

 

Stroški podjetij se bodo s povečanjem plač težje obvladovali, predvsem pa je ob tem na mestu pomislek, da se podjetjem lahko zruši sistem nagrajevanj, napredovanj ter da pride do izenačevanja plač nižjega in srednjega delovnega razreda. Posebej velja poudariti dejstvo, da je tokrat iz  minimalne plače izvzet tudi dodatek za delovno dobo, ki predstavlja nezanemarljiv delež bruto plače in je v podjetjih odvisen od starostne strukture delavcev. Tako nov sistem ne bo nujno nagrajeval dobrih delavcev, ampak tiste z visokimi dodatki, posledično pa bo manj manevrskega prostora za nagrajevanje, kar torej pomeni zmanjševanje ali ukinitev stimulativnega dela plače. Podrobnejšo predstavitev Zakona in izračunov je za nas pripravil g. Bojan Ivanc z Gospodarske zbornice Slovenije.

 

Petra Pleterski, predsednica sekcije računovodskih servisov pri SŠGZ, je predstavila simulacijo plačilnih list »pred in po« uvedbi Zakona ter nakazala spremembe v poslovnih izidih podjetij. Spregovorili smo tudi z gosti, g. Janezom Žezlina iz podjetja ECG, ki je tokom razprave poudaril: »Pri spremembi plačnih sistemov je nujno potrebno usposobiti tudi vodje oddelkov. Ti si namreč radi »kupijo« mir s pretiranimi obljubami, ki kasneje v celoti niso izpolnjene. Takšen pristop, kjer pričakovanja in obljube niso izpolnjena, v zaposlenih vzbuja nezaupanje. Raje na začetku obljubljajmo manj in kasneje pozitivno presenetimo, kot obratno.« 


Svoje mnenje je dodal tudi g. Ivan Papič, direktor za kadre in splošne zadeve v Steklarni Hrastnik d.o.o., kjer so v letu 2018 naredili nov plačni model: »Podjetje se v zadnjih letih transformira z več vidikov, ne samo z vidika plač. Seveda so te spremembe počasne in postopne, kot pravijo »navada je železna srajca« pri nas še kako drži. Lansko leto smo že drli bregove s prenovo plačnega sistema, torej tam, kjer so zaposleni najbolj občutljivi, tako da znanje, kaj te spremembe potegnejo za sabo že imamo. Spremembe v podjetjih nastajajo kot posledica pritiskov: notranjih, regionalnih, nacionalnih. Če bomo želeli ostati konkurenčni, bomo morali sprejeti dejstvo, da bodo edina stalnica pri našem delu spremembe.«


Matic Kadliček, univ. dipl. psih., strokovnjak s področja razvoja kadrov, pa je nov Zakon pokomentiral predvsem z vidika motivacije: »Denar je, podobno kot možgani, »dober sluga in slab gospodar«. Čeprav je povezava med plačo, motivacijo, uspešnostjo in zadovoljstvom precej zapletena, pa ni povsem res, da denar ni motivator. Za enostavne naloge, kjer je želen izid jasen, predvidljiv in znan vnaprej, je super motivator. Težava je bolj v tem, da širše gledano, takšna dela izginjajo. Denarne nagrade ne izboljšujejo motivacije pri nalogah, ki terjajo vsaj minimalen umski napor; dejansko celo škodujejo z uvedbo kratkoročnega razmišljanja ter iskanja bližnjic. Kar je za vodje pomembno, je, da se osredotočijo tudi na druge motivatorje (npr. priznavanje, razvoj veščin, odgovornost, uspešnost), ki vplivajo na zadovoljstvo.«

 

Zadnji del posveta smo namenili dobri pripravi. Kaj lahko vodje, računovodje in kadrovski strokovnjaki v prihajajočih mesecih naredijo, da bo prehod na nov Zakon čim manj »boleč« za delodajalce in čim bolj transparenten za zaposlene. Pri tem vam lahko pomagamo tudi mi. Kako >>> 

Dobrodošlica za udeležence v Galeriji Vile Bianca.

Nagovor organizatorja Trgotur d.o.o.

Predavanje: Kakšne spremembe se nam obetajo z Zakonom o minimalni plači? (g. Bojan Ivanc, GZS)

Primer vpliva novega Zakona na bilanco podjetja (ga. Petra Pleterski, Predsednica sekcije računovodskih servisov pri SŠGZ)

Med odmorom smo, kot se za kadrovsko službo spodobi, poskrbeli za zdravo malico.

Moderiran pogovor: Sprememba plače z različnih perspektiv

Petra Pleterski (Predsednica sekcije računovodskih servisov pri SŠGZ)

Matic Kadliček (univ. dipl. psih., strokovnjak s področja razvoja kadrov)

Ivan Papič (Direktor za kadre in splošne zadeve, Steklarna Hrastnik)

Janez Žezlina (partner / svetovalec, poslovni coach, ECG)

Matej Kadliček (Direktor podjetja Trgotur d.o.o.)


Kako se lahko pripravimo na spremembe (Tanja Breznik, Trgotur d.o.o.)

Po "uradnem" delu je sledilo druženje z udeleženci posveta v Galeriji Vile Bianca.

Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio