Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Trajnejša zaposlitev za aktivne starejše do upokojitve

13. 4. 2018

Danes, v petek, 13. 04. 2018, je na ZRSZZ bilo objavljeno novo javno povabilo Aktivni do upokojitve. Namenjeno je spodbujanju trajnejšega zaposlovanja brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 58 let. Delodajalci za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom lahko prejmejo subvencijo do 11.000 EUR.

Z javnim povabilom Aktivni do upokojitve, ZRSZZ spodbuja trajnejše zaposlovanje starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa, v katerega se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let ali več. Pri tem imajo prednost prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost ali socialnovarstvenih prejemkov.

Na voljo je skoraj 14 milijonov EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). 60 % vseh sredstev je namenjenih za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodi Sloveniji.

Namen povabila je omogočiti 1.272 starejšim brezposelnim, da znova postanejo delovno aktivni in se zaposlijo. Delodajalci lahko za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) prejmejo subvencijo do 11.000 EUR. Za zaposlitev invalida, ki lahko dela le krajši delovni čas od polnega, se uveljavlja subvencija v sorazmerni višini.

Subvencija se izplača v dveh enakih delih na podlagi predloženega zahtevka in dokazil: po zaposlitvi in po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve.

Na javnem povabilu lahko kandidirajo delodajalci iz vse Slovenije, ki so:

  • pravne ali fizične osebe, 
  • vsaj eno leto vpisane v poslovni register, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. 
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddajo elektronsko na Portalu za delodajalce, od 23. 04. 2018 od 10.00 do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 06. 2020 do 14.45, ko se izteče skrajni rok.

Delodajalci, ki želijo pridobiti subvencijo za zaposlitev, najprej na ZRSZZ objavijo prosto delovno mesto. Nato sledijo predpisanemu postopku izbora kandidatov izmed napotenih brezposelnih. Po zaključenem postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, oddajo ponudbo na javno povabilo.

Brezposelni, ki so dopolnili najmanj 58 let, dobijo več informacij o možnosti vključitve v program pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo.

V kolikor bi bili zainteresirani za zaposlitev takšne osebe, se lahko obrnete na nas po pomoč in izpeljavo postopka.

Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio