Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Očetovski dopust po 01. 05. 2018

13. 4. 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nas je obvestilo o dveh novostih s področja starševskega varstva in družinskih razmerij, ki vplivata tudi na kadrovsko poslovanje pri delodajalcih.

  1. S 06. 04. 2018 je v informacijskem sistemu centrov za socialno delo bila vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in Finančno upravo Republike Slovenije glede pridobivanja podatkov o plačah oziroma osnovah, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo. To pomeni, da delodajalcem ne bo več potrebno izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači na Obrazcu Priloga S-1 za osebe, ki odhajajo na materinski/očetovski/starševski dopust, saj bodo podatke pridobili centri za socialno delo po uradni dolžnosti. Delodajalcem tudi ne bo treba več potrjevati podatkov o zaposlitvi. Zaposleni, ki bo ta podatek navedel na vlogi, o izrabi materinskega/očetovskega/starševskega dopusta pa mora obvestiti delodajalca najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom izrabe dopusta.
  2. 17. 03. 2018 je začel veljati tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS. št. 14/18), ki za očete otrok, rojenih od vključno 01. 05. 2018 dalje, določa drugačno ureditev glede izrabe očetovskega dopusta (trajanje ostaja enako – skupaj 30 dni) in sicer:
    1. Oče izrabi očetovski dopust v trajanju najmanj 15 dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela od rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta oziroma pravice do starševskega dodatka v strnjenem nizu za tega otroka. Če mati del starševskega dopusta prenese, se rok za izrabo očetovskega dopusta ne podaljša.
    2. Oče izrabi največ 15 dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo.

Zgoraj navedeno pomeni, da izraba očetovskega dopusta v delovnih dnevih ni več mogoča.

Za očete otrok, rojenih do vključno 30. 04. 2018 velja dosedanja ureditev. Prav tako velja prehodna ureditev iz 115. člena ZSDP-1 za očete otrok, ki še niso dopolnili tri leta starosti.

VIR.ZDS

Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio