Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Letos nič več posredovanja podatkov na obrazcih M-4

12. 4. 2018

Posredovanje podatkov je v zadnjih letih doživelo precej sprememb – tako se je postopno prešlo iz papirnega posredovanja na posredovanje podatkov preko spletne aplikacije, z zadnjimi zakonskimi spremembami pa tudi tega ni več.

V skladu z zakonskimi spremembami in obvestilom za javnost ZPIZ, z dne 11. januarja 2018 delodajalci za leto 2017 niso dolžni posredovati podatkov o plači in nadomestilih plače za delavce v delovnem razmerju. 

Uveden je bil namreč nov način pridobivanja teh podatkov, in sicer tako, da se podatki, potrebni za oblikovanje pokojninske osnove, sporočajo na obrazcih REK-1. 

REK-1 obrazci se posredujejo na Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS), ta pa jih posreduje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki na podlagi teh podatkov oblikuje prijavo podatkov o osnovah. S tem je za obdobja po 1. januarju 2017 prenehal status delodajalcem kot zavezancem za prijavo podatkov o osnovah oziroma zavezancem za posredovanje podatkov na obrazcu M-4.

Podrobnejši opis podatkov za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov za obdobja od 1. januarja 2016 dalje, pa je od januarja 2018 na voljo tudi na spletni strani FURS.

Ne glede na to, da se podatki za oblikovanje prijave o osnovi od 1. 1. 2016 dalje zbirajo na obračunu davčnega odtegljaja, pa so delodajalci oziroma stečajni ali likvidacijski upravitelji, ki za obdobja do 31. 12. 2016 še vedno niso posredovali podatke oziroma spremembe že posredovanih podatkov, to storijo čim prej in preko aplikacije, če jih niso posredovali oziroma jih niso posredovali v predpisanih rokih.

Vir: Find - info

Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio