Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Na koga se bodo v letu 2018 spravili inšpektorji?

1. 3. 2018

Posebna pozornost bo namenjena kršenju pravic delavcev!

Inšpektorati so pred kratkim objavili strateške usmeritve za leto 2018. Kako nam kaže?

Na Inšpektoratu RS za delo bodo tudi v letošnjem letu posebno pozornost v inšpekcijskem nadzoru namenjal tistim področjem, ki se preko prijav, opravljenih nadzorov in tudi dejansko ugotovljenih kršitev kažejo kot najbolj tvegana področja za kršitve pravic delavcev.

Pod drobnogledom bodo:

 • spoštovanje določb glede delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov delavcev;
 • opravljanje dela delavcev v različnih oblikah dela zunaj delovnega razmerja;
 • preprečevanje nezakonitega zagotavljanja delovne sile;
 • spoštovanje pravic napotenih delavcev.

Tako bo FURS v sodelovanju z drugimi inšpektorati nadzoroval:

 • delo tujcev v okviru čezmejnega opravljanja storitev in zaposlovanja tujcev (predvsem na področju pekarstva in gradbeništva);
 • delo in zaposlovanja na črno ter izdajanje računov v dejavnostih, kjer se opravlja pretežno gotovinsko poslovanje;
 • prispevke za socialno varnost glede pravilne davčne obravnave in ekonomske vsebine dohodkov fizičnih oseb;
 • spletno prodajo;
 • taksiste in sobodajalce;
 • enoosebne družbe (nepredlagatelje REK obrazcev in neplačnike socialnih prispevkov).

Nezakonito zaposlovanje tujcev

FURS nadzor nad nezakonitim zaposlovanjem tujcev izvaja s preventivnimi in represivnimi ukrepi, predvsem v rizičnih dejavnostih, kot je gradbeništvo, pekarne, trgovine, gostilne. Ter posledično z izvedbo postopkov ustrezne obdavčitve in kaznovanja.


Finančna inšpekcija izbor zavezancev za nadzor izvaja na podlagi:

 • analiz podatkov,
 • tveganj,
 • prejetih prijav in 
 • drugih pobud oziroma v okviru koordiniranih akcij nadzora
Del nadzora opravijo na osnovi naključnega izbora.

Delovni inšpektorji

Delovna inšpekcija bo letos poostreno nadzorovala:

Finančni inšpektorji

Na Finančni upravi RS (FURS) letos načrtujejo 6.630 inšpekcijskih nadzorov. Največ jih bo na področju davka na dodano vrednost (DDV).

Finančni in davčni inšpektorji bodo prav tako izvajali nadzore v zvezi s:

 • pravilnostjo in pravočasnostjo obračunov davčnih odtegljajev,
 • davčno potrjevanje računov,
 • obračunov prispevkov za socialno varnost v zvezi z napotenimi delavci v tujino. 
Pozorni bodo na ne oddajo obračunov davčnih odtegljajev in obračunov prispevkov za socialno varnost. Od 1. januarja 2018 namreč FURS lahko sankcionira delodajalca, če ta ni izplačal plače.

Tržni inšpektorji

V letu 2018 so si tržni inšpektorji zadali nadzorovati 45 področij. Najbolj bodo pozorni na področje varstva potrošnikov

Tržni inšpektorji bodo pod drobnogled vzeli:
 • prodajo na daljavo prek spleta in 
 • prodajo na sejmih
Zaradi spremembe zakonodaje o čezmejnem izvajanju storitev, bodo pozorni tudi na čezmejno opravljanje dejavnosti. Posebej bodo nadzorovali še opravljanje gostinskih in obrtnih dejavnosti in seveda davčno potrjevanje računov.
Imate vprašanje s področja zaposlovanja, zaposlovanja tujcev, delovnih dovoljenj, delovnega časa, pogodbe o zaposlitvi? Kontaktirajte nas...
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio