Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Sprejet predlog Zakona, ki bo postopek zaposlovanja tujcev poenostavil in skrajšal

13. 2. 2018

NOVELA ZAKONA O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV BO POENOSTAVILA IN SKRAJŠALA POSTOPEK ZAPOSLOVANJA TUJCEV

Novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev s predlagano dopolnitvijo Zavodu RS za zaposlovanje nalaga, da v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za namen zaposlitve tujca v podjetju, ki je vpisano v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali register inovativnih zagonskih podjetij ne preverja določenih pogojev iz drugega odstavka 17. člena ZZSDT.

Pri tem mora biti predložena:

  • pogodba o zaposlitvi, 
  • podpisana s strani delodajalca, 
  • ki tujcu zagotavlja plačo, 
  • najmanj v višini povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, 
  • nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Določeni pogoji glede:

  • ustrezne registracije podjetja, 
  • aktivnega poslovanja in 
  • poravnanih obveznostih do države 
bodo za predmetna podjetja preverjeni že v postopku vpisa v enega izmed registrov, zato novela ZZSDT te pogoje izvzema iz obveznega preverjanja v postopku podaje soglasja Zavoda.

Glede na navedeno Vlada pričakuje, da se bo tovrsten postopek zaposlovanja tujcev v teh primerih časovno skrajšal in z vidika dokazovanja izpolnjevanja različnih pogojev poenostavil.

Vir: MDDSZ

Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio