Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Aneks številka 1 h kolektivni pogodbi za KMETIJSTVO in ŽIVILSKO INDUSTRIJO

13. 2. 2018

V Uradnem listu RS, št. 8/2018 je bil objavljen Aneks številka 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije.

Kaj se spremeni?

 • Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih (od 1. 1. 2018 dalje za 174 ur mesečno znašajo):
  • I. tarifni razred -> 471,54 €
  • II. tarifni razred -> 516,78 €
  • III. tarifni razred -> 572,46 €
  • IV. tarifni razred -> 631,62 €
  • V. tarifni razred -> 708,18 € 
  • VI. tarifni razred -> 833,46 € 
  • VII. tarifni razred -> 941,34 €
  • VIII. tarifni razred -> 1.110,12 €
 • Znesek prehrane med delom:
  • Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 4,55 € na dan

  • Če je prehrana organizirana in delavec iz utemeljenih razlogov takega obroka ne more uživati, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 4,04 € na dan.

 • Regres za letni dopust
  • v višini 900 €. Znesek velja za leto 2018.
Ostale določbe Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije ostanejo nespremenjene. Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018.

VIR: Uradni list RS
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio