Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Upoštevanje zakonodaje pri zaposlovanju tujcev

18. 1. 2018

Tako kot za slovenske delodajalce velja tudi za tuje delodajalce: Tuji delodajalci, ki želijo v tujino napotiti delavce morajo pred napotitvijo za vsakega napotenega delavca v državi članici, kjer imajo sedež, pridobiti potrdilo o predpisih o socialni varnosti, ki se uporablja za imetnika. Gre za potrdilo A1, področje pa med drugim ureja zakon o čezmejnem izvajanju storitev.


Pred začetkom izvajanja storitev je tuji delodajalec dolžan opraviti prijavo pri Zavodu RS za zaposlovanje. Ta mora med drugim vključevati:

 • naziv in sedež tujega delodajalca
 • nekatere osebne podatke napotenih delavcev
 • naslove njihovih prebivališč v Sloveniji ter 
 • podatke o naročniku storitve.

Tuji delodajalci so svojim delavcem za čas njihove napotitve na delo v Slovenijo dolžni zagotoviti pravice po slovenskih predpisih in določbah kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, ki urejajo:

 • delovni čas, 
 • odmore in počitke, 
 • nočno delo, 
 • minimalni letni dopust, 
 • plačo, 
 • varnost in zdravje pri delu, 
 • posebno varstvo delavcev ter
 • zagotavljanje enakopravnosti, če je to za delavca ugodneje.

Dokumentacija mora biti hranjena in na razpolago nadzornemu organu na njegovo zahtevo in na lokaciji opravljanja storitve. 

V dokumentacijo med drugim sodijo: 

 • potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev 
 • izpisek iz ustreznega registra za opravljanje dejavnosti s prevodom v slovenski jezik
 • kopija akta o napotitvi oziroma 
 • kopija pogodbe med naročnikom storitve in tujim delodajalcem s prevodom v slovenski jezik, 
 • izvodi pogodb o zaposlitvi s prevodom v slovenski jezik, 
 • izvodi plačilnih list s prevodom v slovenski jezik ter 
 • dokazila o izplačanih plačah ali izvodi enakovrednih dokumentov za vse napotene delavce s prevodom v slovenski jezik ter 
 • potrdilo A1.


Tuji delavci, ki menijo, da so jim kršene pravice, se lahko obrnejo na inšpektorat za delo.
V pomoč so jim tudi sindikati in druge nevladne organizacije.

Največ tujih delavcev je iz Bosne in Hercegovine, najpogosteje v gradbeništvu. V Sloveniji je bilo po podatkih statističnega urada lani in predlani med 60.000 in 75.000 delovno aktivnih tujcev, od tega 80% iz držav zunaj EU. 

Največ tujih delavcev je prišlo iz Bosne in Hercegovine (50 %), sledili sta Srbija (11 %) in Hrvaška (9 %). Več kot 2 % jih je prišlo še iz Makedonije, s Kosova, iz Bolgarije, Italije, Rusije in iz Ukrajine.

Delo so v tem obdobju najpogosteje opravljali v gradbeništvu (25 % oseb), sledile so predelovalne dejavnosti (20 % oseb) ter promet in skladiščenje (15 % oseb).

Vir: Ius info

Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio