Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

40 let pokojninske dobe brez dokupa - za starostno upokojitev!

8. 1. 2018

Za starostno upokojitev je letos treba imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa

Zahtevana pokojninska doba za starostno upokojitev se v letošnjem letu izenačuje za oba spola in znaša 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Ženske bodo morale biti stare 59 let in osem mesecev, moški pa 60 let. V letu 2018 bodo za izračun pokojninske osnove upoštevali katerih koli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja.


Po pokojninskem zakonu 40 let pokojninske dobe brez dokupa pomeni 40 let, v katerih je bila oseba obvezno vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po noveli pokojninskega zakona, se bo tudi prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času do konca leta 2012 štela kot pokojninska doba brez dokupa.

 • Ženske se bodo lahko letos upokojile tudi pri starosti 64 let in z najmanj 20 leti pokojninske dobe ter pri starosti 65 let in z najmanj 15 leti zavarovalne dobe
 • Moški se bodo lahko upokojili tudi, če bodo stari 65 let in bodo imeli najmanj 15 let zavarovalne dobe.

Starostno se je mogoče upokojiti tudi pri nižji starosti:
 • zaradi skrbi za otroka, 
 • služenja obveznega vojaškega roka in zaradi 
 • vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

Poleg tega je pravico do starostne pokojnine mogoče pridobiti pri nižji starosti tudi zaradi:

 • dela na delovnih mestih, kjer se je zavarovalna doba štela v povečanem trajanju, ter zaradi 
 • osebnih okoliščin, pogojenih z zdravstvenim stanjem

Višina odstotka za odmero starostne pokojnine znaša za 15 let zavarovalne dobe:

 • za ženske 29 odstotkov pokojninske osnove, 
 • za moške pa 26 odstotkov. 
Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe se:

 • ženski prišteje 1,38 odstotka, 
 • moškemu pa 1,25 odstotka.

Za predčasno pokojnino bo dovolj 40 let pokojninske dobe!


 1. v primeru predčasne pokojnine gre za 40 let pokojninske dobe, ki zajema tudi leta, ki so jih zavarovanci dokupili
 2. predčasna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način, kot je določen za odmero starostne pokojnine, in v enakem odstotku
 3. tako odmerjena pokojnina pa se nato zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 64 let pri ženskah oziroma 65 let pri moških, in sicer za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov
 4. zmanjšanje pokojnine je trajno 
 5. pri predčasni pokojnini ni mogoče zniževanje zahtevane starostiProstovoljna vključitev v obvezno zavarovanje spet kot pred reformo.

Vdova oziroma vdovec letos praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je dopolnil 56 let starosti, kar je šest mesecev več kot lani.

Najnižji znesek osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se postopno zvišuje

V letu 2018 znaša:

 • za samozaposlene in kmete znaša 60 odstotkov povprečne plače, 
 • za delavce v delovnem razmerju 54 odstotkov in 
 • za družbenike 80 odstotkov.

S 1. januarjem 2018 se je začela uporabljati pokojninska novela, po kateri se prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času do konca leta 2012 znova šteje kot pokojninska doba brez dokupa. Ker jo je pokojninska reforma iz leta 2012 štela kot pokojninsko dobo z dokupom, bodo lahko upokojeni v skladu z reformo zahtevali novo odmero v skladu z upoštevanjem novele.

Vir: Ius Info

Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio