Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Spremembe in dopolnitve ZUTD-ja

12. 10. 2017
21. oktobra stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve > Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki določajo obveznost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve že v času teka odpovednega roka, z namenom čim hitrejše aktivacije posameznikov z vidika iskanja nove zaposlitve. 

Med drugim se dopolni 32. člen z novim tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom, ki določajo, da prejmejo nižje in srednje izobraženi prejemniki denarnega nadomestila spodbudo za zaposlovanje v višini 20 odstotkov (za največ 12 mesecev), v primeru, da v času upravičenosti sklenejo delovno razmerje s polnim delovnim časom in pod pogojem ohranitve zaposlitve za polni delovni čas.

Med drugim je dodan tudi nov 65.a člen, ki v primeru kršitve obveznosti iz 129. člena zavarovancu zniža denarno nadomestilo za 30 odstotkov, vendar ne na manj kot 350 eurov.

VIR: IUS info
Prijavite se v našo bazo, da boste redno obveščani o pomembnih zakonskih spremembah in aktualnih novicah!
Kliknite TUKAJ za prijavo!
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio