Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

RAZVOJ KADROV - ključna in najpomembnejša vloga vsakega vodje

Razvoj kadrov je ključna in najpomembnejša naloga vsakega vodje

Razvoj kadrov pomeni, da vodja prevzame nase odgovornost za izobraževanje in razvoj sodelavcev, ki jih vodi. S tem pomaga izobraževalnemu oddelku, katerega glavna naloga je, da skrbi za izobraževanje v celotnem podjetju. Opažamo, da veliko vodij še vedno meni, da je izobraževanje in razvoj kadrov predvsem domena izobraževalnega oddelka.

Vsak vodja si želi čim boljših rezultatov. Ne glede na to, kakšne so njegove funkcijske odgovornosti - ali je v prodaji, v proizvodnji, v marketingu, računovodstvu, v oddelku za potrošnike, inženiringu, vzdrževalnih službah, na raziskavah ali v razvoju - mora voditi svoj tim. Voditi ga mora ne le tako, da vsak posameznik deluje kot del tima, ampak morajo ljudje čutiti tudi, da igrajo odločilno vlogo pri uspehu tima kot celote.

Da bi lahko učinkovito opravili takšno nalogo, se morajo vodje zavedati lastne odgovornosti za izobraževanje in razvoj kadrov, ki jih vodijo.

Pravilno usmerjen razvoj kadrov in izobraževanje pomeni predvsem, da vodje znajo bolje izkoristiti "človeško bogastvo", ki jim je na voljo. Se pravi, da mora imeti vsak posameznik v timu možnost, da razvija praktično znanje in spretnosti, ki jih potrebuje za učinkovitejše opravljanje svojega dela in s tem kar najbolje doprinese k rezultatom celotnega tima.

To zahteva od vodje sposobnosti kot so:

 • dajanje napotkov in
 • pravilno razporejanje odgovornosti,
 • znati morajo voditi pogovor in
 • ocenjevati svoje sodelavce,
 • tim pravilno motivirati in ga
 • spodbujati k aktivnosti.

Izobraževanje in razvoj kadrov timu pomaga do novih zamisli za reševanje problemov, hkrati pa pomaga doseči tudi boljše delovne rezultate, h katerim podjetje teži.

PREBERITE CELOTEN ČLANEK
KLIKNITE TUKAJ

Razvoj kadrov s pomočjo zanesljivih psiholoških orodij

Pomagamo vam izgraditi visoko učinkovito ekipo. Po uspešni izbiri zaposlenega se večina podjetij sooča s podobnimi izzivi - načrtovanjem in izvajanjem sistematičnega razvoja zaposlenih. To, da na pravo mesto zaposlite pravo osebo še ni zagotovitev, da bo pri delu tudi uspešna in da bo vplivala na pospešitev poslovne rasti in dviga konkurenčnosti vašega podjetja. To rast in konkurenčnost lahko pospešite z uporabo orodij za razvoj kadrov

Prepoznajte in optimalno izkoristite potenciale vaših zaposlenih, izboljšajte njihovo učinkovitost, zadovoljstvo in predanost podjetju. 

V okviru razvoja kadrov izvajamo:
 • izbor s psihološkim ocenjevanjem
 • diagnostiko delovnih okolij (delovno zadovoljstvo, zavzetost, organizacijsko energijo, vrednote, klimo in pripadnost)
 • načrtovanje premestitev, nasledstev in napredovanj s pomočjo visoko zanesljivih psiholoških orodij, 
 • uvedbo letnih razgovorov
 • izdelavo in uvedbo kompetenčnih modelov
 • vašim potrebam prilagojena usposabljanja in delavnice ter
 • coaching vaših ključnih kadrov in timov.

Več lahko o naših storitvah preberete spodaj:

NOVO: CIKEL DELAVNIC ZA VODJE

Psihološko ocenjevanje

Izobraževanje

Zaposlovanje

Brez ugibanj pri zaposlovanju!

Si želite olajšati odločitev in pravilno izbrati že prvič? Odslej lahko. Imamo orodja, s katerimi boste postavili prave ljudi na prava delovna mesta.

Preberite več...

PRIJAVA NA NOVICE ZA PODJETNIKE
KLIKNITE TUKAJ
VPRAŠAJTE NAS ZA NASVET
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio