Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih

Pravilnik o plačah kot tudi ostali Pravilniki določajo interne standarde podjetja in so del splošnih aktov delodajalca.

Po določenem obdobju se struktura vsakega podjetja spremeni, zato se spremenijo tudi njegove lastnosti. Vsake toliko je zato potrebno pregledati sistem nagrajevanja v podjetju in ga prilagoditi oziroma spremeniti glede na novo nastalo situacijo

Pri tem je pomembno, da  podjetje pravilno zastavi svoj plačni sistem, saj le-ta lahko zaposlene motivira in s tem pripomore k uspešnejšemu delu. To pa je tudi osnova, da podjetje doseže poslovni uspeh in s tem zadovoljstvo obeh strani, tako delodajalca kot zaposlenega.

Podjetje je pri oblikovanju plačnega sistema  sicer vezano na zakonodajo države, v veliki meri pa prepuščeno samo sebi. Zato je dobro, da poišče pomoč strokovnjakov. 

Da izdelate uspešen in preprost plačni sistem, je potrebno v postopku izdelave plačnega sistema predvideti vse možne dobre in neželene učinke le tega, se izogniti pastem, ki se lahko pojavijo in preprečijo najboljši možni rezultat. Rezultat takšnega delovanja je Pravilnik o plačah, ki bo koristen pripomoček delodajalcu na področju določanja osnovnih plač in mesečnega obračuna plače.

Pravilnik o plačah ureja naslednja področja:

 • osnovno plačo delavca za polni delovni čas,
 • dodatke za posebne obremenitve,
 • dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času,
 • dodatek na delovno dobo,
 • del plače za osebno uspešnost,
 • del plače za poslovno uspešnost,
 • napredovanje,
 • morebitne ugodnosti kot so zdravstveno in pokojninsko zavarovanje,
 • bonitete  (npr. uporaba službenega vozila v privatne namene, uporaba službenega stanovanja ipd.),
 • nadomestila za čas odsotnosti delavca z dela (letni dopust, prazniki, odsotnost zaradi bolezni, krvodajalstva, nege, spremstva, poškodbe pri delu ali izven dela, čakanje na delo),
 • nagrado za posebne dosežke, inovacije in izume

Seveda Pravilnik o plačah ureja tudi druge osebne prejemke kot so:

 • regres za letni dopust,
 • jubilejne nagrade,
 • odpravnine,
 • solidarnostne pomoči,
 • prejemke  dijakov in študentov na praksi in
 • morebitna plačila na podlagi podjemnih pogodb in
 • pogodb o opravljanju začasnih in občasnih del;  
katerih se delodajalci v zadnjem času kar precej poslužujejo.

V pravilniku se lahko uredi  tudi povračila stroškov v zvezi z delom. To so:

 • prehrana med delom,
 • prevoz na delo in iz dela,
 • službeno potovanje,
 • terenski dodatek ipd.

Pravilnik o plačah za delodajalca sicer ni obvezen, vendar pa omogoča lažje izpolnjevanje obveznosti po predpisih o delovnih razmerjih in delodajalca varuje tudi v primeru inšpekcijskega pregleda. 

Tako ima delodajalec na enem mestu zbrane vse potrebne informacije, ki jih potrebuje pri obračunavanju plač glede na Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in kolektivno pogodbo dejavnosti, ki morebiti zavezuje delodajalca. Tako delodajalec  zmeraj točno ve, kaj velja za njega, saj se lahko ravna po Pravilniku o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja.

Priprava pravilnika o plačah

Pri pripravi in sprejemu Pravilnika o plačah je pomembno, če je v podjetju organiziran sindikat ali svet delavcev, saj je od tega odvisen sprejem splošnih aktov in pravilnikov. V tem primeru, ko je pri delodajalcu organiziran sindikat, je postopek priprave in sprejema splošnih aktov drugačen, kot če ga ni. Delavci se lahko z vsebino internih aktov delodajalca kadarkoli seznanijo na podlagi predhodnega dogovora z delodajalcem v prostorih delodajalca  brez nadzora.

Povezani članek: Nagrajevanje zaposlenih - modeli nagrajevanja

IMATE VPRAŠANJE? LAHKO VAM POMAGAMO! KONTAKTIRAJTE NAS...
KLIKNITE TUKAJ
Želite, da vas obveščamo o spremembah in aktualnih novicah za podjetnike? Prijavite se na naš e-novičnik.
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio