Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je temeljni splošni akt delodajalca. Oblikujte ga tako, da bo za vas koristen!

Sistemizacija in organizacija delovnih mest je temeljni organizacijski in kadrovski akt delodajalca, ki postavlja temelje za:

 • zaposlovanje
 • napredovanje in 
 • razvrščanje delovnih mest po zahtevnosti in odgovornosti zaposlenih. 
Dokument v katerem je zapisana je Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan sprejeti splošni akt delodajalca/ Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s katerim določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu, oziroma za posamezno vrsto dela.

Kakovosten Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest delodajalcu olajša delo pri:

 • definiranju delovnega razmerja
 • organiziranju in vodenju dela pri delodajalcu po posameznih organizacijskih enotah in delovnih mestih, 
 • urejanju kadrovskih procesov (načrtovanje, izobraževanje, napredovanje…) ter 
 • vrednotenju delovnih mest in 
 • plačilu za zaposlene.

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest - kaj vsebuje?

Običajno vsebuje mikro in makro organigram ter opise delovnih mest v katerih do natančno določeni pogoji za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu.

Dobra organizacija in sistemizacija omogočata učinkovit izbor kadrov, saj služi kot podlaga za izbor najustreznejših. Ustrezna opredelitev zahtev, ki jih mora dosegati delavec na določenem delovnem mestu namreč omogoča, zanesljivejšo izbiro novih sodelavcev, ki bodo določeno delo opravljali kar najbolj učinkovito.

Dobra organizacija in sistemizacija mest omogoča tudi načrtovanje:

 • usposabljanja, 
 • napredovanja, 
 • notranjo prerazporeditev ter 
 • izgradnjo in načrtovanje posameznikove kariere znotraj družbe

Omogoča:

 • načrtovanje, 
 • organiziranje in 
 • delitev dela, 
 • ugotavljanje zahtevnosti dela, ki služi kot osnova za določanje plač ter sklepanje pogodb o zaposlitvi in določanje ter razmejevanje odgovornosti in pristojnosti.

Nudi tudi osnovo za pripravo ustreznih kriterijev za nagrajevanje ter motiviranje zaposlenih.

Dobra organizacija in sistemizacija mora biti prilagojena velikosti, kompleksnosti in specifikam podjetja in dejavnosti. Vsebovati mora urejeno organizacijo delovnih mest, vendar do te mere, da omogoča fleksibilno obnašanje in kadrovanje.

V sistemizaciji se jasno določi organizacijska struktura, v katero so vpeta posamezna delovna mesta

Pomemben del organizacije in sistemizacije delovnih mest so opisi delovnih mest, ki naj vsebujejo predvsem dober opis delovnih nalog ter pogoje (izobrazbo – stopnjo in smer; dodatna znanja) za opravljanje posameznega dela.

Posledice pomanjkljive sistemizacije delovnih mest

Princip priprave sistemizacije delovnih mest

Pri pripravi sistemizacije delovnih mest moramo upoštevati naslednje principe:

 • Delovna mesta naj odražajo dejansko stanje v podjetju
 • Delovna mesta naj bodo zaradi večje funkcionalne fleksibilnosti opredeljena širše
 • Vodilo razlikovanja med delovnimi mesti naj bo vsebina, zahtevnost (dodatna znanja ipd) in odgovornost, ne razlike v plači
 • Upoštevajo naj se trendi razvoja v prihodnosti

Osnove za izdelavo pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

 1. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji mora biti pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo (ZDR, zavezujoča kolektivna pogodba). 
 2. Pri oblikovanju organizacije in sistemizacije delovnih mest se ne opiramo zgolj na zakonsko obvezne sestavine, temveč vsebino prilagodimo potrebam podjetja in jo oblikujemo tako, da bo za podjetje koristna, uporabna. 
 3. Izdelavo organizacije in sistemizacije delovnih mest moramo prilagajati konkretnim situacijam, potrebam in namenom. 
 4. Sistemizacijo delovnih mest moramo jemati kot delovni pripomoček, ki ga moramo za čim večjo učinkovitost nenehno spreminjati glede na potrebe.  

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest - in njegovi sestavni deli

Opis delovnega mesta, ki ga vsebuje organizacija in sistemizacija delovnih mest obsega seznam vseh nalog, nujnih za odvijanje delovnega procesa na delovnem mestu. Opis delovnega mesta naj vsebuje zahteve, ki jih mora zaposleni izpolnjevati, da se dosežejo cilji:

 • Osnovni podatki delovnega mesta (naziv, organizacijska enota, šifra delovnega mesta )
 • Organizacijsko - tehnični podatki o delovnem mestu (vsebina dela, odgovornosti, pristojnosti)
 • Kadrovski podatki o delovnem mestu (vrsta in stopnja/raven strokovne izobrazbe, zahtevana funkcionalna oziroma dodatna znanja, delovne izkušnje).
Imate vprašanje? Lahko vam pomagamo! Kontaktirajte nas...
KLIKNITE TUKAJ
Želite, da vas obveščamo o spremembah in aktualnih novicah za podjetnike? Prijavite se na naš e-novičnik
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio