Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti

PRAVILNIK O DISCIPLINSKI IN ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI – katera področja ureja, zakaj ga delodajalci potrebujete oziroma kakšne prednosti prinaša sprejem in uveljavitev tega pravilnika?

Odgovornost delavcev za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja se ureja v PRAVILNIKU O DISCIPLINSKI IN ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI

Zakaj delodajalci Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti potrebujete oziroma kakšne prednosti prinaša sprejem in uveljavitev tega pravilnika?

Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti pri delodajalcu podrobneje in jasno ureja pravila o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Pravilnik lahko velja tudi za druge osebe, ki pri delodajalcu delujejo na kakšni drugi pravni podlagi.

Verjetno se vsak delodajalec prej ali slej sreča z:

 • neupravičenimi izostanki kakšnega zaposlenega,
 • neupravičenim odklanjanjem dela ali nadurnega dela,
 • nepravilnim evidentiranjem prihodov in odhodov,
 • delavčevim neizpolnjevanjem, nevestnim ali nepravočasnim izpolnjevanjem delovnih obveznosti,
 • ponavljanjem napak pri delu,
 • neizvajanjem kontrole kakovosti,
 • neprimernim odnosom katerega zaposlenega do nadrejenih, sodelavcev ali drugih oseb,
 • s kajenjem zaposlenih, kjer to ni dovoljeno,
 • uživanjem alkohola med delovnim časom itd.

V takšnih primerih je nepogrešljiva in nujna vnaprejšnja jasna ureditev stališč delodajalca do kršitev ter postopki in možne sankcije. Delodajalec pa se na tak način tudi zavaruje v primeru nadaljnjih težav v smislu sodnih postopkov ter dokazovanj.

S pravilnikom se delavce že ob nastopu delovnega razmerja seznani s pravili in redom, ki veljajo pri delodajalcu in tako kasneje obstajajo utemeljeni argumenti in dokazila delodajalca zoper morebitne ugovore, da v zvezi z ravnanji ali opustitvami, ki pri delodajalcu in v okviru delovnega razmerja niso dovoljena, delavec ni bil seznanjen.

Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti ureja situacije in primere, ko delavec:

 • po svoji krivdi (namenoma ali iz malomarnosti) ne izpolnjuje delovnih obveznosti ali ne upošteva sklepov, odredb, obvestil, pravil in navodil sprejetih s strani delodajalca ali
 • ne izpolnjuje obveznosti do delodajalca glede na specifiko delovnega procesa za zagotovitev ciljev delodajalca,
 • krši pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja itd.

Uvedba postopkov s strani delodajalca

Glede na storjeno kršitev in njene posledice se opredeli in uredi kako lahko delodajalec samostojno odloči, ali bo zoper delavca uvedel:

 • disciplinski postopek,
 • odškodninski postopek,
 • postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ali
 • postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

V pravilniku so podane tudi zakonske osnove in podlage za izvedbo postopkov.

S Pravilnikom o disciplinski in odškodninski odgovornosti delodajalec določi, katera dejanja v podjetju niso sprejemljiva in ji ni pripravljen tolerirati oziroma jih smatra za kršitve delovnih obveznosti.

Za posameznike, ki storijo kršitve se določijo sankcije, s tem pa se v podjetje vnese več reda, ve se katera pravila je potrebno upoštevati.

Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti opredeljuje tudi kršitve

V Pravilniku o disciplinski in odškodninski odgovornosti se lahko posebej opredelijo kršitve v zvezi z:

 • delovnim časom,
 • delovnimi obveznosti,
 • vedenjem,
 • varnim delom in
 • varovanjem zdravja pri delu in druge.

Sistematično in po korakih se v tem pravilniku uredi tudi potek postopkov vse od redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, disciplinski postopek, odškodninska odgovornost ter pavšalna odškodnina ali druge sankcije.

Vsebina Pravilnika o disciplinski in odškodninski odgovornosti mora biti smiselno prilagojena vsakemu delodajalcu posebej in zato je pri pripravi potreben in pričakovan individualen pristop, upoštevaje zakonska določila in kolektivno pogodbo, ki zavezuje posameznega delodajalca.

Imate vprašanje? Lahko vam pomagamo! Kontaktirajte nas...
KLIKNITE TUKAJ
Želite, da vas obveščamo o spremembah in aktualnih novicah za podjetnike? Prijavite se na naš e-novičnik.
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio