Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih

Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih ali krajše Pravilnik o delovnem času med drugim opredeljuje dnevni in tedenski delovni čas, njegovo izrabo ter evidentiranje. 

S Pravilnikom o delovnem času delodajalec uredi področje delovnega časa v podjetju v celoti:

 • organizacijo delovnega časa (delovni koledar, izmensko delo, evidentiranje delovnega časa, prihodi in odhodi),
 • spremembe v organizaciji delovnega časa (spremembe delovnega koledarja, delo preko polnega delovnega časa) ter
 • pravice delavcev (pravica do letnega dopusta in njegova izraba, pravica do odsotnosti z dela z in brez nadomestila plače) in drugo.

DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA, NADURNO DELO, PRERAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA, ORGANIZACIJA DELOVNEGA ČASA

Poznamo več različnih pojmov, povezanih z delovnim časom in sicer:

 • polni delovni čas,
 • krajši delovni čas,
 • eno ali več izmensko delo,
 • delo preko polnega delovnega časa,
 • nadurno delo,
 • nočno delo,
 • delo v prerazporejenem delovnem času,
 • odmor med delovnim časom,
 • počitek,
 • letni dopust,
 • odsotnost z dela, ….

S sklenitvijo delovnega razmerja za pogodbeni stranki (delodajalca in delavca) nastanejo vzajemne pravice in obveznosti. Ena izmed temeljnih pravic delodajalca, ki je hkrati obveznost delavca, je opravljanje dela v času, kot ga določi delodajalec.

PRAVILNIK O DELOVNEM ČASU - KAJ VSE DOLOČA

V pravilniku o delovnem času lahko delodajalec natančno opredeli delovni čas, kot je organiziran pri njem (zapiše uro prihoda in odhoda delavcev na delo; tudi za vsako izmeno), določi čas odmora med delovnim časom, morebitne dodatne odmore, izmensko delo, počitke, …

Delavec mora opravljati delo v delovnem času, kot je le-ta organiziran pri delodajalcu in spoštovati potrebe delovnega procesa. Ta obveznost se še posebej odrazi v primeru potrebe po delu preko polnega delovnega časa (nadurno delo, prerazporejen delovni čas) in ob spremembah delovnega koledarja, ko bi delavci morda želeli takšno delo oz. spremembo delovnega časa zavrniti, kar lahko privede do kršitev delovnega razmerja.

Z opravljanjem dela in delovnim časom pa so povezane tudi določene pravice delavcev in sicer:

 • pravica do prostega časa, ki se odraža v odmoru med delovnim časom,
 • z dnevnim in tedenskim počitkom,
 • letnim dopustom,
 • s plačano in z neplačano odsotnostjo z dela.

V Pravilniku o delovnem času zapišemo pravila, ki veljajo pri delodajalcu o vseh teh pojmih, pravicah in obveznostih.

Na ta način so vsi delavci seznanjeni z delovnim časom pri delodajalcu in kakršnikoli dvomi v povezavi s tem področjem v celoti odpadejo.

PRIJAVA NA NOVICE ZA PODJETNIKE
KLIKNITE TUKAJ
VPRAŠAJTE NAS ZA NASVET
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio