Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Pravilnik o alkoholiziranosti in prisotnosti psihoaktivnih supstanc

Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc – zakaj ga delodajalec potrebuje?

Pravilnik o alkoholiziranosti ali daljše Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc je splošni akt, ki je za delodajalca obvezen. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 51. členu (prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc) določa, da delodajalec ugotavlja stanje (na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc) po postopku in na način, ki sta določena v splošnem aktu delodajalca.

Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc določa prepovedi, in sicer:

 • prihajati na delo v alkoholiziranem stanju ali pod vplivom drugih psihoaktivnih substanc,
 • jih uživati med delom,
 • prinašati na delo,
 • opravljati dela pod njihovim vplivom ali
 • omogočati njihovega uživanja.

Prav tako pravilnik o alkoholiziranosti opredeljuje obveznosti zaposlenih v primerih kršenja navedenih prepovedi.

Pravilnik o alkoholiziranosti določa kdaj se lahko izvede preizkus alkoholiziranosti, kdo ga lahko izvede in na kakšen način

V Pravilniku o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc sta podrobno opisana preizkus alkoholiziranosti ter preizkus prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc. Tako je opisano:

 • v katerih primerih se lahko izvedeta,
 • kdo je izvajalec preizkusa in
 • kakšna je njegova odgovornost,
 • kje in na kakšen način se preizkus izvede,
 • kdaj se šteje, da je zaposleni pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc ter kot tak nesposoben za varno opravljanje del ter
 • ukrepi delodajalca v primeru ugotovljene alkoholiziranosti zaposlenega ali ugotovljenega stanja, da je zaposleni pod vplivom psihoaktivnih substanc.

Pravilnik o alkoholiziranosti opredeljuje tudi možne ukrepe delodajalca

V Pravilniku o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc so prav tako opredeljeni tudi možni ukrepi delodajalca ob:

 • sumu ali
 • ugotovljeni alkoholiziranosti ali
 • ugotovljeni prisotnosti psihoaktivnih substanc

na delovnem mestu oziroma pri opravljanju dela.

Sestavni deli pravilnika o alkoholiziranosti

Sestavni del Pravilnika o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc sta:

 • Sklep o imenovanju izvajalca preizkusa alkoholiziranosti ter
 • Zapisnik ob sumu na uporabo, zlorabo in/ali odvisnost od psihoaktivnih substanc.

Za konec pa še to. V skladu z 10. členom ZDR-1 mora delodajalec v primeru, da pri njem ni organiziranega sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika, tudi z vsebino tega pravilnika, in sicer pred njegovim sprejemom, seznaniti zaposlene na pri delodajalcu običajen način. Prav tako mora biti pravilnik zaposlenim vedno na razpolago na dostopnem mestu, na katerem se lahko zaposleni brez nadzora seznanijo z njegovo vsebino.

Imate vprašanje? Lahko vam pomagamo! Kontaktirajte nas...
KLIKNITE TUKAJ
Želite, da vas obveščamo o spremembah in aktualnih novicah za podjetnike? Prijavite se na naš e-novičnik
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio