Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

KADROVSKI OUTSOURCING - VAŠA ZUNANJA KADROVSKA SLUŽBA

Kaj je kadrovski outsourcing?

Kadrovski outsourcing pomeni, da si za kadrovska vprašanja zagotovite zunanje oskrbovanje oz. izzvajanje te funkcije. Torej najamete kadrovski oddelek, ki se od običajnega razlikuje le po tem, da je fizično drugje. Na ta način vaše zmogljivosti razširite preko meja vašega lastnega podjetja. Ker se lahko tako bolj posvetite svoji jedrni dejavnosti, ta način prispevanja k izvajanju poslovnih strategij pri nas in v Evropi že pridobiva na veljavi, medtem ko je v ZDA razširjen že več kot 20 let.


Kakšne so prednosti kadrovskega outsourcinga?

 • namesto zaposlitve strokovnjaka za človeške vire si z nižjimi stroški zagotovite interdisciplinarno ekipo strokovnjakov, s čimer pridobite višji nivo strokovnosti, zanesljivosti in stalnosti,
 • varni ste pred stroški iskanja in uvajanja novega kadrovskega strokovnjaka, prav tako pa tudi stroškov iz naslova njegovih bolniških odsotnosti, dopustov, regresa ter morebitnih stroškov odpravnin in tožb,
 • zagotovite si najnovejše specialistično znanje z različnih področij in hitrejšo vpeljavo novosti v vašo prakso,
 • brez skrbi ste v primeru pomanjkanja notranjih virov za kakovostno izvajanje kadrovske funkcije, s tem pa sprostite notranje vire za bolj dobičkonosne dejavnosti, kar pomeni izboljšanje vaše produktivnosti in zmogljivosti,
 • z dostopom do širšega nabora storitev ste pri ravnanju z zaposlenimi bolj fleksibilni in odzivni na poslovne zahteve,
 • izboljšate pregled nad kadrovskimi procesi (stroški, kakovost, učinek, ...),
 • zaradi nižjih stroškov in večjega učinka kadrovske funkcije sprostite finančna sredstva za druga področja.

Svetujemo, izdelamo, vročimo

Kot prvi in največji kadrovski outsourcing v Sloveniji dolgoročnim poslovnim partnerjem nudimo:

 • dostop do celotnega nabora naših storitev za stalen mesečni pavšal oz. s posebnim popustom, ki je na voljo izključno našim dolgoročnim poslovnim partnerjem,
 • uporabniško ime in geslo za dostop do naših spletnih aplikacij (seznam vaših zaposlenih, ki jim v kratkem poteče delovno razmerje, prijavljeni in izbrani kandidati na vaša prosta delovna mesta, ...).

 

Kot vaša zunanja kadrovska služba:

 • svetujemo na področju delovnega prava in razvoja kadrov s pripravo predlogov in izvedbo rešitev,
 • zastopamo pred inšpekcijo za delo in invalidsko komisijo,
 • izdelamo in predstavimo splošne akte vašega podjetja,
 • izdelamo in izpišemo vse kadrovske dokumente (napotnice za zdravniški pregled, pogodbe o zaposlitvi, obvestila o odmeri letnega dopusta, obrazca za prijavo v obvezna zavarovanja, …),
 • vaše zaposlene prijavljamo v in odjavljamo iz obveznih zavarovanj,
 • vodimo in posodabljamo evidence s področja dela in socialne varnosti (evidenca zaposlenih, evidenca o plačah in drugih prejemkih, evidenca o kolektivnih sporih, evidenca o delovnem času),
 • spremljamo in obveščamo o poteku pogodb sklenjenih za določen čas,
 • izvedemo selekcijski postopek (tudi s pomočjo psiholoških orodij) in postopek zaposlitve,
 • izdelamo in vročimo opozorila o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • pripravimo in izvedemo postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • svetujemo o najustreznejši obliki prenehanja delovnega razmerja, pripravimo vso potrebno dokumentacijo in vročimo zaposlenemu,
 • izdelamo in izvedemo odškodninske postopke,
 • spremljamo zakonodajo in obveščamo o spremembah,
 • spremljamo razpise s področja človeških virov, vas o njih obveščamo in prijavimo na tista, ki so aktualna za vas,
 • pridobivamo nepovratna sredstva in subvencije,
 • nudimo celotno asistenco na področju razvoja kadrov,
 • izvajamo diagnostiko vašega delovnega okolja, predlagamo izboljšave in pomagamo pri njihovi uvedbi.


Celotnega nabora storitev zunanje kadrovske službe so deležni izključno dolgoročni poslovni partnerji, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo o dolgoročnem partnerstvu.

Kot strokovnjake s področij delovnopravne zakonodaje ter operativnega izvajanja celotne kadrovske dejavnosti so nas petindvajsetletne izkušnje izoblikovale v verodostojne svetovalce več kot 300 podjetjem vseh panog iz celotne Slovenije, ki skupaj zaposlujejo preko 6.500 ljudi

Hkrati smo z več kot 70 podjetji razvili tudi dolgoročna poslovna partnerstva, zanje pa smo zunanja kadrovska služba in izvajamo kadrovsko funkcijo v celoti - tudi na operativnem nivoju.

PRIJAVA NA NOVICE ZA PODJETNIKE
KLIKNITE TUKAJ
VPRAŠAJTE NAS ZA NASVET
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio