Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Splošni pogoji kadrovske revizije

Splošni pogoji uporabe aplikacije Kadrovska in delovnopravna revizija
Organizator projekta

1. člen
Ta dokument določa pravila in pogoje sodelovanja v kadrovski in delovnopravni reviziji (v nadaljevanju: revizija), katere organizator je podjetje Trgotur d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 3320 Velenje (v nadaljevanju: organizator). Prejemnik podatkov, posredovanih s strani udeležencev, je soorganizator (podjetje Ma-la-gement d.o.o.). Namen projekta je promocija storitev podjetja Trgotur d.o.o.


Pogoji sodelovanja

2. člen
V reviziji lahko sodelujejo izključno pravne osebe (d.o.o., d.d., s.p., ...). Če se izkaže, da je sodelujoči fizična oseba oz. da je pravna oseba neresnična, namišljena oziroma za to obstaja utemeljen sum, si organizator pridružuje pravico izključitve takšnega sodelujočega brez predhodnega obvestila. Prav tako si organizator pridružuje pravico, da udeleženca izključi iz revizije ob navedbi nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena in priimka, elektronskega naslova, naziva podjetja, poštnega naslova, ...).


Pravila sodelovanja v projektu

3. člen
Z oddajo vprašalnika se šteje, da je uporabnik splošne pogoje sodelovanja in uporabe aplikacije Kadrovska in delovnopravna revizija prebral in se z njimi v celoti strinja.

4. člen
Trgotur d.o.o. po prejemu izpolnjenega obrazca lahko preveri verodostojnost podatkov o podjetju v javno dostopnih virih, po potrebi pa tudi s klicem na oddano telefonsko številko, ki jo je sodelujoči oddal.

5. člen
Uporabnik, ki želi sodelovati v reviziji kadrovskega in delovnopravnega področja, mora za namene priprave poročila obvezno izpolniti vse podatke označene z zvezdico (*). Navedeni podatki so pogoj za izdelavo poročila. Če kateri izmed navedenih podatkov manjka ali je neresničen, organizator ni zavezan k izdelavi poročila.


Poročanje in obveščanje

6. člen
Za izvedbo revizije (zbiranje in preverjanje podatkov, izdelavo poročila ter njegovo posredovanje) in nadzor nad njenim potekom skrbita soorganizator in organizator skupaj.

7. člen
Poročilo se posreduje samo na uradni službeni e-naslov. Poročil na zasebne e-naslove ne pošiljamo (npr. gmail.com, hotmail.com, ipd.). S sprejemom splošnih pogojev in vpisom svojega e-poštnega naslova se sodelujoči strinja, da do preklica na ta e-naslov prejema mesečne e-novice organizatorja in soorganizatorja.

8. člen
Poročilo samo je zgolj informativne narave, zato zanj organizator ne prevzema odgovornosti.


Osebni podatki sodelujočih

9. člen
Vsak sodelujoči, ki organizatorju posreduje izpolnjen obrazec s svojimi podatki, potrjuje, da se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v reviziji ter izrecno dovoljuje objavo naziva podjetja na organizatorjevi Facebook strani, domači strani (https://www.trgotur.si) in v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. Sodelujoči soglaša tudi, da se njegovi osebni podatki lahko shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge namene trženja organizatorja (npr. ankete, obvestila o novih storitvah in podobnem).

10. člen
Organizator in soorganizator se zavezujeta, da bosta podatke obdelovala in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v reviziji lahko kadarkoli v pisni obliki zahteva prenehanje obveščanja, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih podatkov oziroma prenehanje obdelave za namene izvajanja te revizije, ter za trženjske namene, skladno z zakonom. Organizator in soorganizator prav tako podatkov ne bosta posredovala neupravičenim tretjim osebam ali jih kakorkoli drugače zlorabljala.


Končne določbe

11. člen
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pričujočih splošnih pogojev. Nadaljevanje sodelovanja v reviziji po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. 


Velenje, oktober 2016.
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio