Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Kadrovska revizija - PRIPOROČAMO!

SE BOJITE DELOVNEGA INŠPEKTORJA? NIKAR!!! REŠITVE VAM POIŠČE KADROVSKA REVIZIJA…

Kadrovska revizija oziroma kontrola je vrsta nadzora na kadrovskem področju. Njeno izvajanje je vedno bolj potrebno. Preberite zakaj!

Kadrovsko področje v podjetjih  je obširno, raznoliko in zahtevno. Zahteva pokritost številnih sfer in veščin ter poznavanje mnogih zakonov in predpisov. Praktično nemogoče je, da bi celotno kadrovsko področje lahko učinkovito in na pravilen ter ustrezen način obvladala samo ena oseba.

Revizija oziroma kontrola je vrsta nadzora, katere izvajanje se pričakuje in je potrebno, da se lahko zaupa urejenosti zadev oziroma dokumentacije in, da ne prihaja do neljubih presenečenj.

Da sledite realizaciji svojih ciljev in željam po neoporečnem poslovanju, razvoju ali celo obstoju vašega podjetja, je potreba po reviziji nujna.

Takšna revizija pa ne vključuje samo kontrole dokumentacije, ampak lahko tudi preverjanje primernosti, optimalnosti in ustreznosti vpeljanih procesov povezanih z ljudmi in odnosi. Bistvo in izhodišče podjetja so zaposleni in zato je še toliko bolj pomembno, da se na tem področju deluje na pravilen način. Širok okvir kadrovske dejavnosti, ki obsega veliko medsebojno odvisnih nalog, terja skupek strokovnih znanj in usposobljenosti kadrovskih delavcev.

Kadrovska revizija - prednosti

Kadrovska revizija pa vam poda povratne informacije, mnenja  in smernice glede pravilnosti, učinkovitosti in ustreznosti  (vašega) dela na kadrovskem področju ter predlaga izboljšave in sooča z napakami, ki se morajo odpraviti.

Pri kadrovanju se čedalje bolj poudarja pomen človeškega dejavnika oziroma zaposlenih, njihove motiviranosti, miselnosti, znanj, sposobnosti in zavzetosti. S tem se je pojmovanje kadrovske dejavnosti razširilo še na t.i »ravnanje s človeškimi viri« (HRM). Človeški viri pa so zelo širok pojem, ki prerašča klasične okvire kadrovanja.

Poleg tega, da je v uspešnih podjetjih smiselna, pričakovana ali celo nujna kadrovska revizija, tudi  s t.i. »HRM« vidika, pa je za vašo lastno razbremenitev večnega vprašanja ali:

 • delam(o) prav,
 • prihaja do napak, ko bi nas lahko inšpektorji oglobili,
 • bomo morali plačati visoke kazni,
 • nam lahko zaprejo proizvodnjo,
 • so lahko še čez leta zoper podjetje vloženi raznovrstni denarni zahtevki,
 • bomo izgubili na sodišču,
 • sploh uporabljamo potrebne predpise,
 • uporabljamo pravilno kolektivno pogodbo itd.,

tudi zelo dobrodošla.

Ne pustite si kratiti spanca in si delati sivih las! Naročite si kadrovsko revizijo in pravilno uredite zadeve!

"Kadrovska revizija pa vam poda povratne informacije, mnenja in smernice glede pravilnosti, učinkovitosti in ustreznosti (vašega) dela na kadrovskem področju ter predlaga izboljšave in sooča z napakami, ki se morajo odpraviti."

Področja kadrovskega revidiranja

Primeroma našteta področja kadrovskega revidiranja so:

 • dokumentacija (skladnost s predpisi, primernost – akti, pravilniki, ocene tveganja…)
 • iskanje, pridobivanje ustreznih kadrov
 • izbira ustreznih kadrov
 • zaposlovanje
 • pregled vseh vrst pogodb, predlogov
 • organizacija in sistemizacija delovnih mest
 • plačni sistem podjetja (plače, bonitete, nadure, dodatki…)
 • delovni čas (letni dopust, bolniške, prerazporejen delovni čas…)
 • ocenjevanja, nagrajevanja
 • izobraževanja, usposabljanja
 • kršitve, disciplinski in odškodninski postopki
 • odpovedi delavcev
 • odpovedi delodajalca
 • upokojitve
 • varovane kategorije delavcev
 • tujci, napoteni delavci
 • invalidski postopki
 • socialna varnost
 • zagotavljanje pravic, izpolnjevanje obveznosti
 • zakonitost postopkov
 • varstvo osebnih podatkov
 • evidence s področja dela in socialne varnosti
 • civilne pogodbe in druge oblike dela
 • odnosi, mobbing, varovanje zdravja idr.

S kadrovsko revizijo sledimo namenu, da bi imela podjetja kadrovsko dokumentacijo in kadrovske procese usklajene z evropsko in slovensko delovnopravno zakonodajo.

Izkušnje kažejo, da imajo podjetja oceno tveganja neskladij in neustreznosti zelo visoko, to pa za sabo potegne nekatere težave. Ne dopustite tega, saj ste vendar odgovorni in skrbni in želite nemoteno opravljati svoj posel!

S kadrovsko revizijo se v podjetju Trgotur d.o.o. ukvarjamo strokovnjaki s področja prava (specializirani s področja delovnega prava), ekonomije, sociologije, psihologije, varstva osebnih podatkov ter vodenja človeških virov. Ob zaključku kadrovske revizije vam pripravimo poročilo, svetujemo in v skladu  z dogovorom uredimo  ustrezne podlage za nadaljnje procese ter pripravimo potrebno dokumentacijo.

"S kadrovsko revizijo sledimo namenu, da bi imela podjetja kadrovsko dokumentacijo in kadrovske procese usklajene z evropsko in slovensko delovnopravno zakonodajo."

"Vsi si prizadevajo, da bi osvojili to, česar ne vedo. 
Nihče pa si ne prizadeva, da bi osvojil to, kar že ve."

(Čuang Ce)

Mi vemo, vi pa boste vedeli s kadrovsko revizijo in boste imeli osvojeno to, kar potrebujete in kar je za vaše podjetje prav.

Obrnite se na nas!

"Kadrovska revizija je smiselna, pričakovana in celo nujna!"

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VEČ INFORMACIJ...
KLIKNITE TUKAJ
HITRA KADROVSKA REVIZIJA BY TRGOTUR
KLIKNITE TUKAJ ZA DOSTOP DO APLIKACIJE
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio