Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o delovnih razmerjih - ureditev pravic in obveznosti

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je krovni predpis, ureja področje ureditve delovnega razmerja - pravice in obveznosti delodajalca in delavca.


Svoboda in varstvo dela

Svoboda dela, prosta izbira zaposlitve in pod enakimi pogoji dostopno delovno mesto, so temeljne ustavne pravice in svoboščine. Ustavna  dolžnost države  je zagotavljati možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavljati njuno zakonsko varstvo.

Ureditev pravic in obveznosti: Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), kot krovni predpis, ureja področje ureditve delovnega razmerja in v svojem jedru obravnava:

  • pogodbo o zaposlitvi – namen, veljavnost, vsebino, posebnosti pogodb, spremembe, prenehanje;
  • pravice, obveznosti in odgovornosti – pripravništvo, poskusno delo, plačilo za delo, delovni čas, nočno delo, odmore in počitke, posebnosti, dopuste, druge odsotnosti, opravljanje drugega dela, izobraževanje, odgovornosti;
  • varstvo nekaterih kategorij delavcev – varstvo žensk, delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, mlajših od 18 let, invalidov, starejših delavcev;
  • uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja – uveljavljanje pravic pri delodajalcu, sodno varstvo, alternativno reševanje sporov;
  • delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov
  • posebne določbe – opravljanje dela v tujini, položaj napotenih na delo v RS, delo otrok, dijakov, študentov, ekonomsko odvisne osebe;

Hkrati pa za namene spoštovanja teh določb predpisuje nadzorstvo s strani inšpektorata za delo, sankcioniranje storjenih kršitev ter možnost sodnega varstva.

Pravice pogodbenih strank

V Zakonu o delovnih razmerjih so določene pravice in obveznosti pogodbenih strank – delavca in delodajalca –  od zaposlitve do njenega prenehanja.

Kljub dejstvu, da se za določeno delo pri določenem delodajalcu odloči vsak posameznik svobodno, pa delodajalec v delovnem razmerju vendarle nastopa kot močnejša stran in je pri določanju pravic delavca bistveno omejen.

V tej luči Zakon o delovnih razmerjih določa vsaj minimalne pravice, ki jih je delodajalec zavezan spoštovati in omogočiti delavcu. Delodajalcu daje možnost drugačne, za delavca manj ugodne, ureditve delovnega razmerja le v določenih primerih.

Tako lahko delodajalec dodeli manj ugodnejše pravice le kadar to dovoljuje zakon in hkrati kadar daje tovrstno možnost tudi posamezna kolektivna pogodba. Sledi, da delodajalec pri urejanju delovnih razmerij ni vezan le na Zakon o delovnih razmerjih ampak tudi na sprejete in zavezujoče kolektivne pogodbe. Te so rezultat kolektivnega urejanja delovnih razmerij.

Ob upoštevanju namena Zakona o delovnih razmerjih, s katerim so delavcu določene minimalne pravice, je razumljivo, da lahko delodajalec pravice delavca zmeraj uredi ugodneje,

To lahko stori s:

Seveda pa delovna razmerja niso urejena le z navedenim zakonom. Tako je potrebno pri njihovem urejanju upoštevati še določbe drugih zakonov, podzakonskih in drugih predpisov, ki glede na posebnosti na nekaterih področjih ali v nekaterih dejavnostih lahko urejajo posamezne segmente delovnega razmerja nekoliko drugače.

VPRAŠAJTE NAS ZA NASVET
KLIKNITE TUKAJ
PRIJAVITE SE NA NAŠE NOVICE ZA PODJETNIKE
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio