Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Varstvo Osebnih Podatkov (VOP)

Kaj prinaša Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR)?

Varstvo osebnih podatkov je temeljna človekova pravica in je kot takšna določena že v Ustavi. A vendarle ni absolutna in jo je potrebno obravnavati v skladu z načelom sorazmernosti. Kljub tem so osebni podatki posameznika njegova moč in prav je, da ima vsak posameznik nad svojimi podatki:

 • nadzor
 • da je o obdelavi seznanjen
 • da lahko zahteva njihovo primerno obdelavo in kadar je mogoče, 
 • da lahko sam odloča kateri njegovi osebni podatki se bodo zbirali in kateri ne.

Varstvo osebnih podatkov je torej namenjeno zaščiti vsakega posameznika,  pri čemer pa morajo pravila in zaščitni ukrepi sovpadati z globalizacijo in razvojem tehnologije.

25.5.2018, se je začela uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Njen namen je ne le posodobitev, ampak predvsem dvig ravni varstva OP in poenotenje v vseh državah članicah EU. 

Ta uredba se bo uporabljala za upravljavce in obdelovalce, ki osebne podatke (OP), obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi ali kadar so OP del zbirke oz. so oblikovanju dela zbirke namenjeni. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je OP lahko:

 • vsaka informacija, ki omogoča identifikacijo posameznika.

Delavnica za pripravo Pravilnika o Varstvu Osebnih Podatkov v skladu z GDPR
KLIKNITE TUKAJ ZA VEČ INFO

Uredba določa pravne podlage na katerih lahko temelji obdelava OP, zaostruje pogoje za privolitev, ki je ena izmed možnih podlag ter hkrati v ospredje postavlja višje zahteve po informiranosti posameznikov.

V skladu z uredbo bo privolitev bo morala biti dana prostovoljno, nedvoumno, z jasnim pritrdilnim dejanjem,... preklic privolitve pa bo moral biti tako enostaven, kot je bila privolitev sama.

Posameznik bo imel številne pravice, kot so:

 • pravica do informacij
 • do dostopa do OP
 • popravka,
 • izbrisa,
 • omejitve obdelave,
 • ugovora,
 • prenosljivosti in 
 • pritožbe.

Potrebna bo pogodbena določitev obveznosti med upravljavci in obdelovalci. Na tej točki je potrebno omeniti, da se bo za obdelovalca štel vsak zunanji sodelavec oz. pogodbeni partner, ki bo v imenu upravljavca (npr. lastnika spletne strani) že samo hranil njegove podatke. 

Posebno varstvo bo šlo otrokom.

V zvezi s storitvami informacijske družbe morajo biti otroci še posebej varovani. Obdelava osebnih podatkov bo štela za zakonito, kadar bo otrok  dopolnil vsaj 16 let (pri čemer lahko država določi tudi nižjo starost, a ne nižje kot 13 let), v nasprotnem primeru se bo zahtevala privolitev staršev ter preveritev dane privolitve.

Vodenje evidenc obdelave OP, Ocena učinka in imenovanje Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, bo za nekatera podjetja obvezno.

Za vsa podjetja pa bo obvezno obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva OP v roku 72 ur.  O kršitvi se bo moralo obvestiti tudi upravljavca in v določenih primerih zadevne posameznike.

Upravne globe bodo visoke. Najvišje bodo znašale do 10.000.000 EUR ali celo do 20.000.000 EUR.

Povezani članki: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Želite izvedeti več?
KLIKNITE TUKAJ
SEMINAR: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
ZA VEČ INFORMACIJ KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio