Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Spodbude za zaposlovanje

Spodbude za zaposlovanje starejših

Spodbude za zaposlovanje starejših, nizko izobraženih so namenjene starejšim osebam (nad 55 let), ki so dalj časa brezposelne (praviloma min. 6 mesecev). Za pridobitev spodbude pri zaposlovanju starejših ni potrebna sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Ciljne osebe spodbude so praviloma brezposelne osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

V primeru zaposlitve takšne brezposelne osebe v času veljavnosti zakona bo delodajalec v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost (t.j. prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).


Obveščajte me o spremembah.

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Pomeni, da v kolikor podjetje prvič za nedoločen čas zaposli mlajše od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za njihovo zaposlitev uveljavlja povračilo prispevkov delodajalca. Povračilo prispevkov lahko uveljavljate po dveh letih od datuma zaposlitve.

Obveščajte me o spremembah.

Povračilo prispevkov

Spodbuda za zaposlovanje v obliki povračila prispevkov delodajalcem je del programa spodbujanja regionalne konkurenčnosti. V kolikor ima podjetje sedež na območju Hrastnika, Radeč, Trbovelj, Pomurja, Maribora z okolico ali Pokolpja, delodajalec lahko v okviru programa za takšno zaposlitev dobi povračilo prispevkov delodajalca za socialno varnost (t.j. prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Prvi izziv

Program prvi izziv pomeni subvencijo za zaposlitev mlajših (praviloma do 29 let). Subvencija praviloma znaša 7.250 EUR.

Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio