Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Prerazporejen delovni čas

Začasno prerazporejen delovni čas je delovni čas, ki je začasno razporejen drugače od pri delodajalcu določenega delovnega časa. Pri začasno prerazporejenem delovnem času lahko zaposleni v določenem obdobju naredijo več (največ lahko 56 ur na teden) ali manj ur od pri delodajalcu določenega delovnega časa, ki jih morajo nato v nekem obdobju (določa ZDR-1 in nekatere kolektivne pogodbe) koristiti ali oddelati

Prerazporejene ure morajo zaposleni koristiti/oddelati ne pa dobiti plačane. Povedano drugače, prerazporejene ure se samo koristijo/oddelajo, nadure pa samo izplačajo

Razlogi za začasno prerazporejen delovni čas so običajno določeni v nekaterih kolektivnih pogodbah ali v splošnih aktih oziroma pravilnikih delodajalca (npr. zaradi sezonskih vplivov na potrebe po produktih delodajalca). Delodajalec je dolžan zaposlene o začasni prerazporeditvi delovnega časa predhodno pisno obvestiti. Rok določa Zakon o delovnih razmerjih ali kolektivna pogodba.
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio