Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi – ali jo kot delodajalec dovolj dobro poznam?

Splošno

Pogodba o zaposlitvi je pravni akt, s katerim delodajalec in delavec skleneta delovno razmerje.

Ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca delavec ohrani vse tiste pravice, ki so ugodneje določene v pogodbi o zaposlitvi.

Pogodba se sklene v pisni obliki.

delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog Pogodbe praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno Pogodbo pa ob njeni sklenitvi.

obvezne sestavine Pogodbe določa 31. člen ZDR-1.

V zvezi s pogodbo o zaposlitvi vas želimo opozoriti zlasti na tiste možnosti sklepanja in uporabe pogodbe o zaposlitvi, ki jih iz naših izkušenj delodajalci pogosto spregledajo ali jih ne poznajo dovolj dobro.

Pogodba o zaposlitvi - fakultativne sestavine:

Poleg obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi se lahko stranki v skladu s 13. alinejo 31. člena ZDR-1 dogovorita tudi za druge pravice in obveznosti. To velja v primerih, ki so določeni z zakonom in veljajo samo, če so vsebovane v pogodbi o zaposlitvi. Naj na tem mestu omenimo nekatere med njimi:

  • poskusno delo (npr. dolžina, način spremljanja, merila za ocenjevanje);
  • konkurenčna klavzula (npr. trajanje, načini prenehanja, denarno nadomestilo);
  • suspenz pogodbe o zaposlitvi (npr. daljša zasebna potovanja, izobraževanja);
  • določilo glede opravljanja nadurnega dela v pogodbah sklenjenih za krajši delovni čas. To ne velja za pogodbe sklenjene za krajši delovni čas na podlagi 67. člena ZDR-1
  • pravice in obveznosti pogodbenih strank (povzetek bistvenih določb dolžnega ravnanja).

Kdaj priporočamo skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas?

  • če obstaja pri delodajalcu utemeljen razlog za sklenitev Pogodbe za določen čas naveden v 54. členu ZDR-1;
  • če gre za manjšega delodajalca (10 zaposlenih ali manj), ki mu kolektivna pogodba na ravni dejavnosti omogoča, da lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas brez obstoja utemeljenega razloga za to;
  • če obstaja pri delodajalcu eden izmed utemeljenih razlogov za sklenitev PZ za določen čas. Pri temu delavec v primeru prenehanja PZ za določen čas ni upravičen do odpravnine po 79. členu ZDR-1. Gre se za primere nadomeščanja začasno odsotnega delavca, javna dela, sezonsko delo, ki traja manj kot 3 mesece v koledarskem letu ter vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

Ali poznate »pogodbo o zaposlitvi v pogodbi o zaposlitvi«?

V primeru, ko ima delavec z delodajalcem že sklenjeno Pogodbo za nedoločen čas, lahko v primerih, ki jih določa ZDR-1, sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas. V času trajanja Pogodbe za določen čas delavcu mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz Pogodbe za nedoločen čas.
Imate vprašanje? Kontaktirajte nas...
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio