Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Obvezni splošni akti za delodajalca

Imam več kot 15 zaposlenih. Katere splošne akte moram že po samem zakonu imeti v podjetju sprejete in kateri so tisti, ki mi resnično pomagajo in so učinkovito, motivacijsko in zakonito "orodje" za ravnanje z zaposlenimi?

Minimum, ki ga od vas Zakon o delovnih razmerjih zahteva so:

 1. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 2. Pravilnik o preprečevanju nadlegovanja in trpinčenja
 3. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in 
 4. Izjava o varnosti z oceno tveganja. 

Na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu ste dolžni: 
 • načrtovati in izvajati tudi promocijo zdravja na delovnem mestu, 
 • zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja ter izvajanja le-tega. 
Verjamemo pa, da ste resen podjetnik, da s poslovanjem mislite resno in da je vaša strategija usmerjena v dolgoročnost, zato vam priporočamo izdelavo Pravilnika o delovnih razmerjih, ki je krovni akt v katerem so združena najpomembnejša določila Zakona o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe, ki ste jih kot delodajalec dolžni spoštovati in zagotavljati. 

Pomanjkanje časa...

Po naših izkušnjah delodajalci nimajo dovolj časa, da bi lahko prebrali celoten ZDR in ob tem pazili na drugačna določila kolektivne pogodbe. Zato smo v ta pravilnik vgradili najpomembnejše v zvezi s postopki zaposlovanja:
ter postopki prenehanja delovnega razmerja – najpomembnejše so:
 • katere kategorije delavcev so varovane,
 • kakšne so možnosti prenehanja delovnega razmera, 
 • kakšne so pravice in obveznosti v primeru različnih vrst odpovedi (odpovedni roki, odpravnina, …). 
Natančno so opredeljena tudi pravila glede prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti (tako zakonske kot tudi pogodbene), ipd. 

Pravilnik o delovnih razmerjih kot krovni akt

Pravilnik o delovnih razmerjih je torej krovni akt, katerega sestavni deli so vsi drugi splošni akti:
 1. Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih
 2. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
 3. Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti
 4. Pravilnik o odreditvi in izvajanju preizkusa psihofizičnih sposobnosti delavca ter promociji varnosti in zdravja na delovnem mestu, 
 5. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in varovanju poslovnih skrivnosti
 6. Pravilnik o uporabi službenih vozil, 
 7. Bolniški red, 
 8. Hišni red, …
Imate vprašanje? Lahko vam pomagamo! Kontaktirajte nas...
KLIKNITE TUKAJ
Želite, da vas obveščamo o spremembah in aktualnih novicah za podjetnike? Prijavite se na naš e-novičnik.
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio