Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Napoteni delavci v tujino - obrazec A1 - najpogostejša vprašanja

Kdo je napoteni delavec?

Po določbah Zakona o delovnih razmerjih lahko delodajalec začasno napoti delavca na delo v tujino.

Če je delavec začasno napoten na delo v tujino, mora pogodba o zaposlitvi poleg obveznih sestavin vsebovati še določila o:

 • trajanju dela v tujini,
 • praznikih in dela prostih dnevih,
 • minimalnem letnem dopustu,
 • višini plače in valuti, v kateri se le-ta izplačuje,
 • dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,
 • drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je delavec upravičen za čas dela v tujini,
 • načinu zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi s plačilom za delo in drugimi prejemki, ki so v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja, zagotovljeni drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja Zakon o delovnih razmerjih oziroma ugodneje,
 • pogojih vrnitve v Slovenijo.

Glede na določbe Zakona o čezmejnem izvajanju storitev je napoteni delavec vsaka fizična oseba, ne glede na njeno državljanstvo, ki začasno opravlja delo v drugi državi članici EU, kot je tista, v kateri običajno opravlja delo. Zakon velja za opravljanje dejavnosti in izvajanje storitev v drugih državah članicah EU, ne pa v državah izven EU.

Delodajalec mora za vsakega delavca, ki ga napoti na delo v EU pridobiti potrdilo A1. Z njim delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Od 1. 1. 2018 je vlogo za pridobitev in vlogo za predčasno prekinitev potrdila A1 možno oddati le prek portala e-VEM.

Ali mora delavec, ki odhaja na delo v tujino vsakič na novo podpisati pogodbo o zaposlitvi z v njej opredeljenimi določili v zvezi s tujino?

Ne, delavec lahko ima sklenjeno ''krovno'' pogodbo, ki zajema tudi delo v tujini, z delodajalcem pa mora za vsako napotitev v tujino skleniti nov aneks, kjer se posebej opredelijo določila v zvezi s tujino (209. člen Zakona o delovnih razmerjih).

Kako je z delom monterjev in serviserjev v tujini? So oni tudi napoteni delavci?

Delavci, ki za delodajalca opravljajo dela servisov in montaž ter svoje delo večkrat opravljajo v drugih državah članicah EU, se obravnavajo posebej po 13. členu Uredbe 883/2004.

Takšni delavci morajo za vsako pot v tujino z delodajalcem podpisati aneks, kjer se opredeli čas in trajanje dela v tujini ter vsa ostala določila v zvezi z 209. členom Zakona o delovnih razmerjih.

Prav tako morajo delodajalci za te delavce urediti tudi A1 obrazec po 13. členu Uredbe 883/2004.

Delodajalec izpolni splošni Vprašalnik za pridobitev obrazca A1 po 13. členu Uredbe 883/2004  in ga preko elektronske ali navadne pošte pošlje na ZZZS (monterji.serviserji.A1@zzzs.si) .

K vprašalniku delodajalec priloži:

 • pogodbo o zaposlitvi
 • aneks k pogodbi, iz katerega izhaja vrsta del in kraj opravljanja dela v drugi državi ali državah EU
 • dodatno je potrebno priložiti enega izmed spodaj opisanih dokumentov, iz katerih so razvidne značilnosti dela oziroma predviden delovni vzorec v časovnem v obdobju, na katerega se vloga nanaša:
  • pogodbo o izvajanju storitev (v primeru, da gre za enega večjega naročnika, za katerega je potrebno opravljati storitve pogosto) ALI
  • interni akt podjetja, iz katerega je razvidna narava dela oziroma delovni vzorec; lahko tudi izjava v kateri opiše dejavnosti, ki se opravljajo v drugih državah članicah EU: na kakšni podlagi, količina in frekvenca storitev, vrsta del in storitev idr. (v primeru, kjer se obrazec A1 pridobiva za opravljanje storitev montaže ali servisa enega delavca za več naročnikov) ALI
  • akt oziroma dokument podjetja s splošnimi pogoji poslovanja podjetja, ki vsebuje za ponudnika zavezujoče pogoje za nudenje storitev servisiranja in montaže kupcem oziroma naročnikom iz katerega je razvidno, da gre za naravo dela, ki ustreza pogojem za pridobitev obrazca A1 po 13. členu (v primeru, da zgoraj navedeni interni akt podjetja ne obstaja).

Kako je z delavci, ki opravljajo delo voznika v mednarodnih prevozih?

Za voznike, ki opravljajo mednarodne prevoze je potrebno pridobiti obrazec A1 po 13. členu Uredbe 883/2004: Vprašalnik za pridobitev obrazca A1 po 13. členu. Za izdajo teh listin je pristojna Območna enota ZZZS Maribor. Vlogo se posreduje na e-naslov: dolocanje.zakonodaje@zzzs.si. Vlogi je potrebno priložiti pogodbo o zaposlitvi in se lahko izda največ za obdobje enega leta.

Obrazec A1: kaj, če ga ne dobim?

Če obrazca A1 ne dobite, oz. vam je zavrnjen se takoj obrnite na pristojno enoto ZZZS in tam preverite kaj bi lahko bilo narobe.

Ali lahko oseba, ki ima popoldanski s.p. in opravlja delo prevozov v tujini pridobi A1 obrazec?

Ne, skladno z zakonodajo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oseba A1 obrazca po 1.1.2018 ne more pridobiti.

Ali lahko oseba, ki preko podjemne ali upokojenske pogodbe opravlja delo prevozov v tujini pridobi A1 obrazec?

Ne, skladno z zakonodajo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oseba A1 obrazca po 1.1.2018 ne more pridobiti.

Ali lahko tudi oseba, ki ni slovenski državljan in je zaposlen pri slovenskem podjetju pridobi A1 obrazec in se ga napoti na delo v EU?

Da, skladno z zakonom o čezmejnem izvajanju storitev in Uredbo ES 883/2004 lahko tudi tujec, ki je zaposlen pri slovenskem podjetju vsaj 30 dni pridobi A1 obrazec in dela v EU, pri tem pa je ZZZS podal obvestilo da za nekaj držav EU potrdil ne bo mogoče prejeti.

A1 potrdila se tako za državljane tretjih držav NE bodo izdajala za:

 • Združeno kraljestvo in Irsko
 • Dansko
 • Norveško
 • Lihtenštajn
 • Islandijo
 • Švico

POVEZANI ČLANKI

Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio