Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Kolektivna pogodba

Kolektivna pogodba - kaj je?

Poznamo dve vrsti kolektivnih pogodb in sicer:

  • kolektivne pogodbe dejavnosti
  • podjetniške kolektivne pogodbe

Za kolektivne pogodbe je značilno, da pravice in dolžnosti zaposlenih bodisi urejajo ugodneje kot Zakon o delovnih razmerjih bodisi natančneje (npr. višine dodatkov za posebne pogoje dela, višine povračil stroškov v zvezi z delom, dodatek za delovno dobo,…). Le v redkih primerih, ki jih Zakon o delovnih razmerjih izrecno predvideva, lahko kolektivna pogodba pravice delavcev ureja tudi manj ugodno.

Razlika med kolektivno pogodbo dejavnosti in podjetniško kolektivno pogodbo?

KP dejavnosti je dogovor predstavnikov delodajalcev in predstavnikov zaposlenih na ravni posamezne dejavnosti. Pri oblikovanju in dogovarjanju določil KP zastopajo delodajalsko stran različna združenja in zbornice (npr. Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Obrtna zbornica…), stran zaposlenih pa zastopajo reprezentativni sindikati. 

KP  dejavnosti velja za vse podpisnike kolektivne pogodbe oz. člane združenja, ki je kolektivno pogodbo podpisalo. V kolikor ima KP razširjeno veljavnost,  morajo njena določila upoštevati  vsi  delodajalci, ki  imajo registrirano določeno šifro glavne dejavnosti (ne glede na to ali so člani združenja podpisnika KP ali ne). 

Podjetniška KP se vedno sklepa v gospodarski družbi in je rezultat pogajanj med upravo gospodarske družbe in reprezentativnimi sindikati v družbi (reprezentativni sindikat je sindikat v katerega je včlanjenih vsaj 15% zaposlenih pri delodajalcu). Zanjo je značilno, da velja samo v gospodarski družbi v kateri je bila sklenjena. V kolikor v družbi ni organiziranega reprezentativnega sindikata, delodajalec pravice in obveznosti delavcev uredi v splošnih aktih.

Kako vem, katera kolektivna pogodba dejavnosti me zavezuje?

Katera kolektivna pogodba dejavnosti vas zavezuje je odvisno od vaše šifre glavne dejavnosti in članstva v združenjih, ki so podpisniki kolektivne pogodbe. Samo v primeru, da ima kolektivna pogodba razširjeno veljavnost, ste jo dolžni uporabljati ne glede na to, ali ste člani podpisnika kolektivne pogodbe ali ne.

Spisek vseh kolektivnih pogodb dejavnosti lahko najdete na spletni strani ministrstva za delo, družine in socialne zadeve prav tako pa lahko tam najdete tudi podatek ali ima KP razširjeno veljavnost. (Kliknite TUKAJ za seznam)

Kaj pomeni, da me zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti?

Navedeno pomeni, da so določila te kolektivne pogodbe za vas prav tako obvezujoča kot določila zakona in ste jih dolžni upoštevati.


Več prispevkov:

Prijavite se v našo bazo, da boste redno obveščani o pomembnih zakonskih spremembah in aktualnih novicah!
Kliknite TUKAJ za prijavo!
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio