Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Delovno razmerje

Delovno razmerje in njegovi elementi

Delovno razmerje je po Zakonu o delovnih razmerjih opredeljeno v 4. členu kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.


Če obstajajo elementi delovnega razmerja, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa zakon.


Elementi delovnega razmerja so:

 • razmerje dveh strank,
 • prostovoljna vključitev,
 • vključenost v organiziran proces,
 • plačilo za delo,
 • osebno delo,
 • nepretrganost,
 • navodila in
 • nadzor.

 

Delo, ko ne gre za delovno razmerje na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi,  je mogoče opravljati v obliki:

 • začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (preko študentskih napotnic),
 • začasnega in občasnega dela upokojencev (določene omejitve),
 • na podlagi pogodbe o delu oz. podjemne pogodbe (ureja Obligacijski zakonik; takšno opravljanje dela NE sem imeti nobenega elementa delovnega razmerja).


Vsekakor pa podjemna pogodba NE vključuje naslednjih elementov:

 • VKLJUČENOST V ORGANIZIRAN PROCES (podjemnik ni vključen v točno določen delovni proces, običajno v prostorih delodajalca in v delovnem času, ki velja za ostale delavce),
 • NEPRETRGANOST (podjemna pogodba se zaključi z zaključkom dogovorjenega posla – posel se opravi in ne opravlja).

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas...
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio