Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Delovni čas

Delovni čas - razlike med polnim in krajšim

Polni delovni čas praviloma traja 40 ur na teden le z zakonom ali kolektivno pogodbo se lahko določi krajši delovni čas kot polni, vendar ne krajši od 36 ur na teden. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa.

Krajši delovni čas je posebnost delovnega časa. Določilo o krajšem delovnem času je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih ne določa spodnje meje delovnega časa in se delavec in delodajalec prosto dogovorita o tem, za koliko ur  na teden se bo delavec zaposlil. Delavec ima v tem primeru pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja enake kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa drugače.

Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio