Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Delo na črno

Delo na črno - nadzor, sankcije in globe

Za zaposlovanje oz. delo na črno se šteje kadar delodajalec:

  • omogoči delo osebi, s katero ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma, ki je ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali jo je v času trajanja delovnega razmerja odjavil iz obveznih socialnih zavarovanj,
  • omogoči delo osebi, s katero ni sklenil pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, oziroma, ki je ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja,
  • z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela,
  • omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno ali začasno delo dijakov in študentov,
  • zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev ali
  • nezakonito zaposli državljana tretje države.

V primerih, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, mora imeti delavec izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela.


Zaposlovanje oz. delo na črno ni: 

  • kratkotrajno delo 
  • nujno delo in humanitarno, karitativno delo za invalidske organizacije prostovoljno ter dobrodelno delo


Sankcije

Zaposlovanje in delo na črno je prepovedano! Za tistega, ki zaposluje in dela na črno, je predvideno plačilo globe in druge sankcije. 

 

Višina globe

Za delodajalca znaša globa od 2.000 do 26.000 EUR (od 500 do 2.500 EUR za odgovorno osebo) in za osebo, ki opravljajo delo na črno pri delodajalcu znaša globa od 500 do 2.500 EUR.

Zaposlovanje oz. delo na črno je tudi kaznivo dejanje, za katero je zagrožena tudi zaporna kazen od enega do treh let in zaposlitev osebe, ki delo opravlja na črno, za nedoločen čas.

 

Nadzor

Pristojnost za opravljanje nadzora nad delom na črno imajo različni organi predvsem pa:

-      Finančna uprava Republike Slovenije,

-      Tržni inšpektorat Republike Slovenije,

-      Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor,

-      Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas...
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio