Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

ODGOVORI STROKOVNJAKA

Pogosta vprašanja in uporabni odgovori na vam zanimive in aktualne teme
Pogosto nas sprašujete kaj je to prerazporejeni delovni čas in kakšna je razlika med tem in med nadurnim delom? Kaj je to sistemizacija in ali je nujna v podjetju? Kaj je bistveno in pomembno za sklenitev delovnega razmerja? Katere stroške lahko dobim povrnjene iz strani države in kako? ...

Iz tega razloga smo vam pripravili nekaj razumljivih odgovorov na vam aktualne in zanimive teme oz. vaša najpogostejša vprašanja. Odgovore poiščite spodaj:


Ostala pogosta vprašanja in odgovori:

1. Inšpektor za delo zahteva evidence po zakonu. Kaj je to?
2. Inšpektor nam je izdal ureditveno odločbo! Menda v primerih zaposlovanja in odpovedi nismo ravnali pravilno/zakonito?
3. Imam več kot 15 zaposlenih. Katere splošne akte moram že po samem zakonu imeti v podjetju sprejete in kateri so tisti, ki mi resnično pomagajo in so učinkovito, motivacijsko in zakonito "orodje" za ravnanje z zaposlenimi? 
4. Moramo narediti več in bolje. Kako naj sodelavce pripravim do tega? Poiščite odgovor.
5. Delati moramo dlje! Kdo bo delal? Kako odrediti nadurno delo? Kaj je to prerazporejeni delovni čas?
6. Kje so pravi sodelavci? Kje jih dobim?
7. Kaj pa država? Me kje podpira?

Za konec nekaj pomembnih vprašanj in nasvetov za vas:

  • Se vam zdi cena previsoka? Cena česa? Kazni inšpektorja ali naše storitve? Predraga v primerjavi s čim? Morebitna kazen inšpektorja za delo vas bo stala mnogo več. Da ne omenjamo izgube dobrega imena, izgube vašega dragocenega časa (za čas priprave dokumentacije, čas prisotnosti in zagovarjanja na inšpektoratu oziroma sodišču …). Z naštetim v mislih, vam ponujamo korektne, učinkovite in zakonsko neoporečne splošne akte, v primerih delovne inšpekcije pa zastopanje.

  • Če bi se odločal, bi izbral nekoga, ki ima dolgoletne izkušnje s tega področja, ki opravlja delo za podjetja različnih branž, za verodostojnega in preverjenega poslovnega partnerja. Na trgu zagotovo ne boste našli boljšega razmerja med ceno in učinkom, kot vam ga nudimo mi. Tudi garancije za uspeh ne boste dobili nikjer drugje. Naša usmerjenost v dolgoročno poslovno partnerstvo vam bo tu le koristila.

  • Ali res to potrebujem? Zakon o delovnih razmerjih je glede tega zelo jasen. Delodajalci z do 10 zaposlenimi morajo imeti izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja, ostali pa poleg tega tudi Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Prav tako morajo delodajalci sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu ter načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. V kolikor temu ni tako, inšpektor izreče resnično visoko globo (tako za podjetje kot za odgovorno osebo – direktorja!). Varnost vam tu nudijo splošni akti, ki so usklajeni tako z Zakonom o delovnih razmerjih kot tudi s Kolektivno pogodbo vaše panoge.
PRIJAVA NA NOVICE ZA PODJETNIKE
Prijavite se lahko tukaj
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio