Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Prosta delovna mesta

NAMIG!

Da vam celotnega obrazca ob prijavi na določeno delovno mesto ne bo potrebno znova izpolnjevati, izpolnite splošno prijavo v našo bazo iskalcev zaposlitve. Za obveščanje o želenih in vam ustreznih delovnih mestih pa tam označite tudi opcijo Prednostna lista.

Kmetijska Zadruga Šaleška dolina z.o.o.

Naš naročnik je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z.o.o., katere korenine segajo v leto 1955, ko je bila zadruga vpisana v sodni register z imenom Kmetijska zadruga z.o.j. Šoštanj. V začetku sedemdesetih let je trend združevanja v večja podjetja posegel tudi na področje zadruge, ki se je leta 1971 pridružila trgovskemu podjetju ERA Velenje. Skozi naslednje desetletje, se je organizacija večkrat preimenovala in 21.01.1993 bila registrirana kot samostojna organizacija; Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o. se je leta 2006 preselila v nov trgovsko poslovni center v Metlečah, kjer je sedaj njihov sedež.

Zadruga se je skozi razvojna obdobja ukvarjala z odkupom živine, mleka, lesa, žit, pridelkov poljedelstva, vrtnin, sadja (jabolk), hmelja, medu, ribeza … Danes se zadruga ukvarja z odkupom mleka in mesa ter z oskrbo članov zadruge in ostalih kupcev s kmetijskim repromaterialom, kmetijskimi stroji in mehanizacijo, za kar skrbita kmetijska trgovina Velenje, kmetijska trgovina Šmartno ob Paki in kmetijska trgovina Luče ter Trgovsko poslovni center Šoštanj in Trgovsko poslovni center Nazarje. Leta 2013 smo odprli živilsko trgovino – Market Toplica. 

Članom zadruge nudijo tudi ostale usluge: računovodski in finančni servis ter strokovno pomoč pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

TRAKTORIST m/ž

OPIS DELOVNEGA MESTA:

- pripravljanje, obdelovanje in gnojenje  tal, setev, načrtovanje kolobarja, oskrba posevkov in pridelkov;

- razvrščanje živine po kategorijah, spremljanje zdravstvenega stanja živine in sodelovanje z izbranim veterinarjem;

- oskrbovanje in krmljenje živali, vzdrževanje reda in čistoče v hlevu;

- vodenje evidenc živali, označevanje živali, izvajanje različnih tehnologij vzreje in oskrbe živali;

- škropljenje kmetijskih kultur s FFS;

- vzgajanje in oskrbovanje sadik v sadjarstvu;

- upravljanje z viličarjem;

- skrb za urejenost in čistočo kmetijskih poslopij in okolice na delovnih enotah;

- uporabljanje in vzdrževanje kmetijskih strojev, naprav, orodij in objektov;

- spravljanje, skladiščenje in dodelava kmetijskih pridelkov;

- izvajanje storitev z razpoložljivo mehanizacijo.


OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO:

- IV. stopnjo izobrazbe kmetijske, strojne ali druge ustrezne smeri,

- 1 leto delovnih izkušenj,

- izpit B kategorije, izpit za voznika traktorja,

- izpit za viličarista,

- zaželen izpit za nanašanje FFS,

- zaželen izpit za delo v gozdu,

- samostojnost in samoiniciativnost.


KANDIDATU NUDIMO:

Ustreznemu kandidatu nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim obdobjem 6 mesecev.


PRIJAVE:

Zainteresirane kandidate vabimo, da nam pošljejo svojo prijavo na info@kz-saleskadolina.si s pripisom »za traktorista«.

Zaposlitev za nedoločen čas poskusno delo: 6 mesecev

Prijavi se na to delovno mesto

Več

Upoštevali bomo prijave, ki jih bomo prejeli do 14. 11. 2019. Možnost prijave še 27 dni.


Prosta delovna mesta se obravnavajo enako ne glede na spol (M/Ž). Posredovani podatki so zaupni in jih bomo uporabljali ter shranjevali v skladu z zakonom le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, obdelani in shranjeni /odločitev o izbiri kandidata; ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pa le za kadrovske potrebe/.

Seznam prostih delovnih mest

Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio