Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Ekipa

Po 20-ih letih tesne povezanosti s podjetjem je leta 2015 prevzel vodenje kot direktor. Za informacijsko-tehnično področje je razvijal in skrbel že v času srednje šole, predvsem pa se rad izobražuje in ciljno nabira znanja za naslednje korake strank. Najbolj ga pritegnejo znanja s področja prodaje in pogajanj. Njegov moto je: Odkrito in z zaupanjem. Prepričan je, da le tam, kjer si lahko »privoščiš« biti odkrit lahko uspeš v svoji najboljši različici. Odkritosti v podjetju namenja veliko pozornost in skrbi, da ostaja hkrati temeljna vrednota in vseobsegajoča kultura podjetja.

Štefanija Kadliček je ustanoviteljica ter prva in dolgoletna direktorica podjetja. Na kadrovskem področju je aktivna že od samega začetka svoje delovne kariere, leta 1976. Pokoj je ne zanima preveč, ker vseskozi živi s svojim delom. Užitek jo je opazovati pri delu, kdor želi pa se lahko od nje ogromno nauči. Ne le s strokovnega vidika, temveč tudi izkušenj in tega, kaj pomeni biti Človek.
 • Štefanija Kadliček, prokuristka
  Štefanija Kadliček, prokuristka
  T: 03 898 62 51 in M: 041 445 550
Matic Kadliček, univ. dipl. psih., je strokovnjak s področja razvoja kadrov v gospodarstvu ter je med prvimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo, ki ga izdaja Evropsko združenje psiholoških društev (EFPA). Podjetjem, vodstvom in vodjem svetuje, jih izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih s področja »mehkih« veščin, psihološkega ocenjevanja, (timskega) coachinga, načrtovanja nasledstev, napredovanj in premestitev, diagnostike delovnih okolij (delovno zadovoljstvo, zavzetost, klima, kultura, energija, pripadnost in vrednote), mentoriranja ter »on-boardinga«. Trenutno služi drugi mandat kot predsednik Sekcije za psihologijo dela in organizacij v Društvu psihologov Slovenije (DPS), je eden izmed ustanovnih članov Slovenskega coaching združenja (SCZ) ter je član delovne skupine za pripravo Zakona o psihološki dejavnosti. Aktiven je tudi kot mentor študijske in supervizirane prakse bodočih in sveže diplomiranih psihologov.

Rosvita Novak je univ. dipl. pravnica, z večletnimi izkušnjami na področju delovnega prava v gospodarstvu in javni upravi. Je sodnica porotnica na Delovnem sodišču v Celju. Njeno delovno področje zajema vsakodnevno svetovanje delodajalcem s področja delovnopravne zakonodaje pri izbiri najustreznejših rešitev zanje, izvedbo postopkov za delodajalce v primeru ugotovljenih nepravilnosti; analiziranje dejanskega stanja pri delodajalcu in pripravo splošnih aktov delodajalca z vso potrebno spremljajočo kadrovsko dokumentacijo; izvajanje usposabljanj s področja delovnega prava, …

 • Rosvita Novak, specialistka za delovno pravo
  Rosvita Novak, specialistka za delovno pravo
  T: 03 898 62 63 in M: 040 337 010
 • Lilijana Obradovič, specialistka za delovno pravo
  Lilijana Obradovič, specialistka za delovno pravo
  T: 03 898 62 57 in M: 041 481 909
Lilijana Obradović je dipl. upravna organizatorka s 36 letnimi izkušnjami na področju kadrovskega dela v gospodarstvu. Je specialistka za delovno pravo. Kot strokovna sodelavka svetuje delodajalcem s področja delovnopravne zakonodaje ter kadrovskega dela. Ukvarja se z izdelavo splošnih aktov delodajalcev ter kadrovske dokumentacije. Je dolgoletna članica IO DKD Velenje, že četrti mandat sodnica porotnica na delovnem sodišču v Celju, že 7 leto članica izpitnega odbora za opravljanje poslovodskega izpita pri Trgovinski zbornici Slovenije, nosilka predmeta Trgovinska zakonodaja in avtorica priročnika za pripravo kandidatov na poslovodski izpit: Trgovinska zakonodaja.

Danijel Okilj je dipl. organizator – menedžer z več kot 10 letnimi izkušnjami na področju organizacije in sistemizacije delovnih mest (svetovanje in izdelava sistemizacije delovnih mest, izdelovanje opisov delovnih mest in pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji), zaposlovanja in posredovanja kadrov (priprava in objava oglasov, selekcioniranje in izbor, zaposlitveni razgovori) in delu tujcev (pridobivanje ustreznih dovoljenj za zaposlitev, napotovanje delavcev na delo v tujino, ...). 

 • Danijel Okilj, specialist za organizacijo in sistemizacijo
  Danijel Okilj, specialist za organizacijo in sistemizacijo
  T: 03 898 62 56 in M: 041 495 877
 • Nataša Prostor, specialistka za obračun plač
  Nataša Prostor, specialistka za obračun plač
  T: 03 898 62 62 in M: 051 456 325
Nataša Prostor je dipl. upravna organizatorka z več letnimi izkušnjami na področju delovno pravne zakonodaje svetuje delodajalcem glede kadrovskih vprašanj, specializirana pa je za obračun plač in za področje urejanja delovnih dovoljenj za tujce. Skrbi tudi za področje štipendiranja in aktualnih razpisov ter spodbud za delodajalce.
Špela Kralj je univ. dipl. sociologinja z 10 letnimi izkušnjami na področju kadrovskega dela v gospodarstvu. Kot strokovna sodelavka svetuje delodajalcem s področja delovnopravne zakonodaje ter kadrovskega dela. Ukvarja se z analizo in izdelavo splošnih aktov delodajalcev ter kadrovske dokumentacije, njihovo predstavitvijo delodajalcem, z oblikovanjem in organiziranjem programov usposabljanj, s pripravo vlog za prijavo na javne razpise s področja upravljanja s človeškimi viri ter z izvedbo omenjenih razpisov. Je tudi iskana voditeljica delavnic s področja delovnega prava.
 • Špela Kralj, specialistka za delovno pravo
  Špela Kralj, specialistka za delovno pravo
  T: 03 898 62 59 in M: 041 495 876
 • Vesna Dolar, strokovna sodelavka
  Vesna Dolar, strokovna sodelavka
  T: 03 898 62 55 in M: 041 495 876
Vesna Dolar je poslovna sekretarka z 10 letnimi izkušnjami na kadrovskem področju. Kot strokovna sodelavka poleg osnovnih kadrovskih opravil in administrativnih del opravlja tudi dela na področju obračuna plač in knjigovodenja.
Vanja Kozmus je uni. dipl. pravnica, ki že več kot 10 let aktivno deluje na kadrovskem področju. Ima izkušnje tako z svetovanjem manjšim delodajalcem (do 100 zaposlenih) kot tudi z delom v kadrovski službi v velikih podjetjih (tudi več 1000 zaposlenih v različnih državah). Njeno vsakodnevno delo obsega svetovanje delodajalcem s področja delovnopravne zakonodaje, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, postopkov v primerih kršitev zaposlenih, odpovedi pogodbe o zaposlitvi kot tudi spremljanje ključnih kazalnikov na kadrovskem področju in predlaganje ustreznih ukrepov, zagotavljanje spoštovanja standardov na kadrovskem področju, sodelovanje s sindikati in zaposlenimi, … Vanja se vrsto let ukvarja tudi z varstvom osebnih podatkov, področjem, ki ji je zelo zanimivo iz vidika, da želi obdržati moč odločanja o tem,  kaj se dogaja z njenimi osebnimi podatki. Prav zaradi tega je prava oseba za ureditev področja osebnih podatkov, saj razume tako potrebe posameznika kot potrebe delodajalca.
 • Vanja Kozmus, specialistka za delovno pravo
  Vanja Kozmus, specialistka za delovno pravo
  T: 03 898 62 61 in 041 465 227
Magdalena Mirkac je univ. dipl. pravnica z več letnimi izkušnjami na področju delovno pravne zakonodaje. V podjetju je zaposlena od leta 2010. Njeno delo zajema svetovanje delodajalcem, predvsem pa pripravo raznovrstnih dokumentov s področja delovnega in socialnega prava kot so odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pritožbe, obvestila in druga dokumentacija za različne postopke. Poleg kadrovsko pravnih del sodeluje tudi pri administrativnih opravilih. Skrbi pa tudi za spremljanje novosti in sprememb na področju delovnopravne zakonodaje in za obveščanje sodelavcev in strank o le teh.  
Jolanda Hlačun je sodelavka, ki se je po 26 letih dela na področju računovodstva, kadrov in obračuna plač pridružila ekipi Trgotura. Kot strokovna sodelavka obračunava plače za poslovne partnerje in svetuje delodajalcem s področja obračuna plač. Izvaja tudi analizo plač za nove naročnike, pripravlja izboljšave in predloge novega načina obračuna plač in vsebino pravilnika o obračunu plač. 
 • Jolanda Hlačun, specialistka za obračun plač
  Jolanda Hlačun, specialistka za obračun plač
  03 898 62 50 in 051 456 325
 • Tanja Breznik, specialistka za delovno pravo
  Tanja Breznik, specialistka za delovno pravo
  065 556 565 in 03 898 62 61

Tanja Breznik je univ. dipl. pravnica z večletnimi izkušnjami na področju delovnopravne zakonodaje in svetovanja delavcem in delodajalcem. Poleg obvladovanja vseh kadrovskih procesov, ima znanja in izkušnje na področju inšpekcijskih pregledov ter zelo dobro pozna upravni in prekrškovni postopek, njuno razmejevanje in prepletanje.

Njeno močnejše področje je tudi odškodninsko pravo, še posebej pa odškodninski zahtevki iz naslova delovnih nesreč in morebitni regresni zahtevki ZZZS ali ZPIZ zoper delodajalca. Hkrati pa se že dalj časa intenzivno ukvarja tudi s področjem varstva osebnih podatkov, njegovim pomenom, pravicami posameznika in zakonodajnim zahtevam. Ob tem spremlja novosti na tem področju ter raziskuje možne in zahtevane načine ureditve. 

Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio