Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

SPLOŠNI AKTI SO USTAVA VAŠEGA PODJETJA

Izdelava splošnih aktov. Kaj so splošni akti in zakaj jih potrebujemo?

Splošni akti - kaj so?

Splošni akti delodajalca so zavezujoča dokumentacija o pravicah in dolžnostih tako delodajalca kot tudi zaposlenega po kateri se obe strani morata ravnati. Sestavljeni so iz pravilnikov in prilog.

To kar so splošni akti za delodajalce, pri katerih ni organiziranega reprezentativnega sindikata je kolektivna pogodba družbe za delodajalca, ki ima organiziran reprezentativni sindikat. Kolektivno pogodbo družbe nekateri imenujejo tudi podjetniška kolektivna pogodba. Podjetniška kolektivna pogodba ni nič drugega kot splošni akti združeni v en sam dokument s to razliko, da je postopek sprejemanja podjetniške kolektivne pogodbe drugačen od postopka sprejemanja splošnih aktov.


Zakaj splošni akti?

  • Ker urejajo in opredeljujejo odgovornosti, pristojnosti, obveznosti in pravice vseh zaposlenih
  • Ker jasno določajo vse postopke, zaradi česar so nujni za zagotavljanje enake obravnave zaposlenih in posledično izboljšanje zadovoljstva
  • Ker uzakonjajo uvedene spremembe, kar vam zagotavlja višji nivo varnosti pred nepotrebnimi zapleti z zaposlenimi (kršitve, odpovedi, tožbe), izgubo dobrega imena in globami s strani inšpektorata za delo


Zakon o delovnih razmerjih predpisuje, da morajo delodajalci z do 10 zaposlenimi imeti izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja. Ostali pa poleg tega tudi Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Prav tako morajo delodajalci sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. Prav tako morajo načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. 

Splošni akti morajo biti usklajeni z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi s kolektivno pogodbo, ki vas zaradi vaše dejavnosti zavezuje

 

Prednosti dobrih splošnih aktov:

  • poslovna učinkovitost, ker so upoštevane številne posebnosti vaše družbe
  • visoka uporabnost, ker je vsak splošni akt usklajen z zahtevami delovnega procesa
  • zakonska neoporečnost, ker je vgrajena veljavna zakonodaja
  • visoka koristnost, ker je delovno pravna zakonodaja uporabljena na podjetju koristen način
  • razumljivost, ker niso pisani v pravnem jeziku in jih razume vsak, ki jih prebere

Ob naročilu vsaj treh pravilnikov vam na najcenejšega priznamo kar 50% POPUST!

Pravilniki določajo interne standarde podjetja. Povzetek posameznih pravilnikov in področij, ki jih urejajo, si oglejte s klikom na:

Pravilnik o delovnih razmerjih

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih

Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev

Pravilnik o odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti ter vpliva mamil ali psihonarkotičnih sredstev

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti

Pravilnik o preprečevanju nadlegovanja ali trpinčenja

Pravilnik o uporabi službenih vozil

Druge pravilnike

PRIJAVA NA NOVICE ZA PODJETNIKE
KLIKNITE TUKAJ
VPRAŠAJTE NAS ZA NASVET
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio