Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Varstvo Osebnih Podatkov (VOP)

Kaj prinaša nova Splošna uredba (EU) o varstvu osebnih podatkov (GDPR)?

Varstvo osebnih podatkov je ena od človekovih pravic in osebnih svoboščin, ki so v večini držav zajamčene z ustavo. Varstvo osebnih podatkov je namenjeno preprečevanju nezakonitih in neupravičenih posegov v informacijsko zasebnost posameznika na vseh relevantnih področjih.

Prihodnje leto, 25.5.2018, se bo začela uporabljati Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov. Njen cilj je večji nadzor državljanov nad njihovimi osebnimi podatki, dvig ravni varstva OP in poenotenje v vseh državah članicah EU. 


Ta uredba se bo uporabljala za upravljavce in obdelovalce zbirk osebnih podatkov (OP), med katere šteje:

 • vsaka informacija, ki omogoča identifikacijo posameznika
Zbirke se bodo ločevale glede na namen in za vsako izmed njih bo potrebna ločena privolitev posameznika.

Privolitev bo morala biti dana z jasnim pritrdilnim dejanjem, pisno, elektronsko ali ustno.

To bo lahko vključevalo npr. 

 • Označitev okenca ob obisku spletne strani
 • Molk, vnaprej označena okenca, pasivno ravnanje ne bodo pomenili privolitve
 • Privolitev bo moral biti dokazljiva! 
 • Uredba natančno določa, katere vse informacije bodo morale biti vsebovane na obrazcu za privolitev. 

Posameznik bo imel številne pravice, kot so:

 • pravica do preklica privolitve
 • do dostopa do OP
 • popravka, 
 • izbrisa, 
 • omejitve obdelave, 
 • ugovora, 
 • prenosljivosti in 
 • pritožbe.

Potrebna bo pogodbena določitev obveznosti med upravljavci in obdelovalci. Na tej točki je potrebno omeniti, da se bo za obdelovalca štel vsak zunanji sodelavec oz. pogodbeni partner, ki bo v imenu upravljavca (npr. lastnika spletne strani) že samo hranil njegove podatke. 

Posebno varstvo bo šlo otrokom.

Obdelava osebnih podatkov bo štela za zakonito, kadar bo otrok  dopolnil vsaj 16 let, drugače se bo zahtevala privolitev staršev.

Vodenje evidenc obdelave OP in varstvo OP v večjih in manjših podjetjih

Obvezno bo vodenje evidenc obdelave OP in obvezno obvestilo o vdoru v zbirke OPO vdoru se bo moralo v roku 72 ur obvestiti informacijskega pooblaščenca in v primeru hujših kršitev tudi posameznike.

Večja podjetja (upravljavci) bodo morala v izkaz odgovornega ravnanja z OP izvajati ustrezne politike za varstvo osebnih podatkovmanjša podjetja pa sprejeti interne akte, s katerimi bodo določila ukrepe za zakonito obdelavo OP. Vodilo pri tem bo minimum 4 zahtev: količina zbranih OP, obseg obdelave, obdobje hrambe in dostopnost. 

Upravne globe bodo visoke. Najvišje bodo znašale do 10.000.000 ali celo do 20.000.000 EUR.

Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio