Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi – ali jo kot delodajalec dovolj dobro poznam?

Splošno

Pogodba o zaposlitvi je pravni akt, s katerim delodajalec in delavec skleneta delovno razmerje.

Ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca delavec ohrani vse tiste pravice, ki so ugodneje določene v pogodbi o zaposlitvi.

Pogodba se sklene v pisni obliki.

delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog Pogodbe praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno Pogodbo pa ob njeni sklenitvi.

obvezne sestavine Pogodbe določa 31. člen ZDR-1.

V zvezi s pogodbo o zaposlitvi vas želimo opozoriti zlasti na tiste možnosti sklepanja in uporabe pogodbe o zaposlitvi, ki jih iz naših izkušenj delodajalci pogosto spregledajo ali jih ne poznajo dovolj dobro.

Pogodba o zaposlitvi - fakultativne sestavine:

Poleg obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi se lahko stranki v skladu s 13. alinejo 31. člena ZDR-1 dogovorita tudi za druge pravice in obveznosti. To velja v primerih, ki so določeni z zakonom in veljajo samo, če so vsebovane v pogodbi o zaposlitvi. Naj na tem mestu omenimo nekatere med njimi:

  • poskusno delo (npr. dolžina, način spremljanja, merila za ocenjevanje);
  • konkurenčna klavzula (npr. trajanje, načini prenehanja, denarno nadomestilo);
  • suspenz pogodbe o zaposlitvi (npr. daljša zasebna potovanja, izobraževanja);
  • določilo glede opravljanja nadurnega dela v pogodbah sklenjenih za krajši delovni čas. To ne velja za pogodbe sklenjene za krajši delovni čas na podlagi 67. člena ZDR-1
  • pravice in obveznosti pogodbenih strank (povzetek bistvenih določb dolžnega ravnanja).

Kdaj priporočamo skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas?

  • če obstaja pri delodajalcu utemeljen razlog za sklenitev Pogodbe za določen čas naveden v 54. členu ZDR-1;
  • če gre za manjšega delodajalca (10 zaposlenih ali manj), ki mu kolektivna pogodba na ravni dejavnosti omogoča, da lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas brez obstoja utemeljenega razloga za to;
  • če obstaja pri delodajalcu eden izmed utemeljenih razlogov za sklenitev PZ za določen čas. Pri temu delavec v primeru prenehanja PZ za določen čas ni upravičen do odpravnine po 79. členu ZDR-1. Gre se za primere nadomeščanja začasno odsotnega delavca, javna dela, sezonsko delo, ki traja manj kot 3 mesece v koledarskem letu ter vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

Ali poznate »pogodbo o zaposlitvi v pogodbi o zaposlitvi«?

V primeru, ko ima delavec z delodajalcem že sklenjeno Pogodbo za nedoločen čas, lahko v primerih, ki jih določa ZDR-1, sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas. V času trajanja Pogodbe za določen čas delavcu mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz Pogodbe za nedoločen čas.
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio